30 Ianuarie - Festivitatea Seminarului

Ziua de 30 ianuarie, fiind patronul Liceului „Grigore Ghica” cât și al Seminarului Teologic „Pimen Mitropolitul” (aceste două instituțiuni de cultură fiind puse sub direcțiunea preotului econom Dumitru Furtună), a fost serbată cu un fast deosebit, în prezența unui public numeros.

Dimineața, la orele 10, s-a oficiat un serviciu divin de către cler, în biserica Catedrală a orașului.

În biserică au ținut cuvântări ocazionale elevul Calcântraur, din partea liceului și un elev basarabean în numele Seminarului, după care a urmat o agapă colegială în localul liceului, la care au participat toți profesorii liceului și ai Seminarului, cu care prilej s-au ținut cuvântări.

După-amiază, la orele 3 s-a dat o serbare festivă, de către ambele școli în sala teatrului Liceului „Grigore Ghica”.

Serbarea s-a deschis prin cântece admirabil executate de către excelentul cor al Seminarului sub conducerea profesorului Cârlan, după care au recitat cât se poate de bine mai multe versuri.

Învățătorul Nemțeanu de la Săveni a executat un număr reușit de vioară.

Părintele econom Dumitru Furtună, directorul Liceului și al Seminarului a ținut o interesantă cuvântare, prin care a arătat care este misiunea culturală a acestor două instituții, în acest colț de țară, la răscrucea a două drumuri spre Bucovina și spre Basarabia, insistând mai cu seamă asupra viitoarei meniri a Seminarului dorohoian, în ceea ce privește educarea maselor.

Elevii seminarului, absolvind cursurile acestei școli vor deveni slujitorii altarului și vor fi chemați ca luminători ai satelor, să joace un rol covârșitor din punct de vedere social și cultural.

Conferința preotului Furtună, plină de avânt și de simțire a produs o impresie puternică asupra numerosului auditoriu.

Echipa societății sportive a liceului denumită „Concordia”, care număra elemente destoinice, pusă sub conducerea d-lui profesor Botezatu, a executat câteva reușite numere de gimnastică, precum și două piramide.

Serbarea s-a încheiat prin comedia „Millo director” de neuitatul Vasile Alecsandri. Rolurile au fost interpretate, în chip mulțumitor, de către elevii Liceului și ai Seminarului.