Activitate Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Botoșani

In data de 12 mai 2023, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Botoșani din cadrul Agenției Naționale Antidrog a implementat o serie de activități interactive de educaţie juridică în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri în cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfantul Ioan Iacob" Dorohoi.
Acțiunile derulate fac parte din proiectul național ,,Acționăm just” și au constat în realizarea de activități de promovare a educaţiei juridice în mediul liceal, prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe juridice elementare, în special la cele ce țin de domeniul drogurilor.
La activități au participat elevii claselor IX-XII, ocazie cu care aceștia au aflat ce presupune noțiunea de răspundere juridică, distincția între infracțiune și contravenție, dar și cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri.
Prin derularea acestui proiect, specialiştii Agenției Naționale Antidrog îşi propun prevenirea, întârzierea debutului sau încetarea consumului de droguri și/sau reducerea consecințelor negative asociate consumului de droguri, precum și reducerea infracționalității în rândul elevilor de gimnaziu și de liceu, prin participarea la activități de educare în domeniul juridic.
De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de educare, conștientizare și responsabilizare a cadrelor didactice, prin participarea la activități de educare în domeniul juridic privind prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri, la nivel național.
Activitățile preventive din cadrul proiectului ,,Acționăm just” se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în anul școlar 2022-2023 fiind înscrise un număr de 13 unități de învățământ din județul Botoșani.