ANUNȚ privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de echipamente necesare pentru amenajare Cameră fonică + tablă interactivă– 19.11.2020

Pentru achiziția de echipamente necesare pentru amenajare Cameră fonică + tablă interactivă, în cadrul proiectului ROSE,  s-au depus 3 oferte de preț.

În urma evaluării documentelor depuse, oferta clasată pe primul loc aparține SC  QUARTZ  MATRIX  SRL, Iaşi,  având valoarea totală fără TVA  de 24517,00 lei.

Data semnării contractului: 26.11.2020

Metoda de achiziție: CO (cerere de ofertă)

Durata:  până la 07.12.2020

Obiectul: procurarea de echipamente necesare pentru amenajare Cameră fonică + tablă interactivă