Atestatul de competenţe profesionale 2017

Miercuri, 7 iunie 2017 , la Seminarul Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi, s-a desfășurat examenul de certificare a calificării absolvenţilor clasei a XII-a. Din comisia de evaluare au făcut parte P.C. Pr. Prof. Muha Constantin, în calitate de președinte şi profesori de la Seminar: P.C. Pr. Prof. Chichioacă Georgel, P.C. Pr. Prof. Călinescu Bogdan, P.C. Pr. Prof. Apetrei Ionuț și P.C. Pr. Prof. Crețu Vasile Ionuț, în calitate de membri evaluatori. Din partea Centrului Eparhial Iași a fost delegate, ca observator, P. C. Pr. Prof. Dr. Bogdan Racu, inspector eparhial pentru învăţământ şi cateheză. Prima parte a examenului a constat în prezentarea lucrărilor de atestat, întocmite de către absolvenți, din Dogmatică şi din studiul biblic al Vechiului şi Noului Testament. Lucrarea de specialitate reflectă cunoştinţele şi competenţele generale şi specifice dobândite de către elevi, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, şi îşi propune să verifice capacitatea candidaților de a sistematiza şi a sintetiza cunoştinţele generale în domeniu şi pe cele de specialitate corespunzătoare specializării absolvite. A doua probă, practică, a constat într-un examen oral la disciplinele Liturgică, Tipic Bisericesc, Muzică Psaltică, Catehetică şi Omiletică.

(Consilier educativ, Pr. Crețu Vasile Ionuț)