Atitudinea elevului față de corupție

În scopul integrării educaţiei anticorupţie ca parte componentă a „noilor educaţii” în sistemul de învăţământ, sub coordonarea Părintelui Director, prof. Chichioacă Petru-Georgel, în ziua de 16 aprilie 2024, la nivelul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi s-a desfășurat activitatea cu tema „Atitudinea elevului față de corupție”.

În baza protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală Anticorupție și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, reprezentanți ai Serviciului Judeţean Anticorupţie Botoşani au informat elevii și cadrele didactice de la nivelul Seminarului Teologic dorohoian cu privire la consecințele implicării în actele de corupție și măsurile care stau la baza promovării în mediul preuniversitar a integrității, eticii și deontologiei profesionale.

Grupul țintă a fost reprezentat de elevii claselor XI-XII de la specializările Teologie ortodoxă și Filologie-bilingv limba engleză.

Doamnele comisar șef Pughiuc Lavinia-Ionela și Cuti Georgeta-Felicia au prezentat materiale educativ-preventive cu scopul promovării unui comportament integru și a unor subiecte referitoare la infracțiunile de corupție, noțiunea de funcționar public, instituții și instrumente de prevenire și combatere a corupției existente în prezent, consecințele corupției, atitudinea/reacția față de corupție, modalități de sesizare, toate adaptate specificului vârstei elevilor.

S-au organizat dezbateri pe diverse speţe (conduita şi spiritul etic care trebuie adoptate în societate, subiecte ce țin de comportamentul legal și moral) care au vizat asigurarea, transmiterea şi dobândirea de către elevi a unor noţiuni specifice domeniului juridic.

Reprezentanții Serviciului Judeţean Anticorupţie Botoşani au informat participanţii la activitate cu privire la posibilitatea utilizării Call Center anticorupţie 0800 806 806, număr ce poate fi apelat gratuit din orice reţea de telefonie mobilă sau fixă și la care pot fi sesizate fapte de corupţie.

Colaboarea a fost binevenită și se cuvine recunoștință celor implicați în actul educațional sub diversele sale forme.