Banchetul

„La ora 1 după amiază, un banchet a fost oferit la Primărie în onoarea distinşilor oaspeţi.

Primul toast a fost ridicat de Mitropolitul Pimen pentru Dinastie după care dl. Prefect Ștefan Lascăr a băut în sănătatea aceluia al cărui nume îl va purta în veci Seminarul Dorohoian.

Dl. Primar Tomaziu a toastat în sănătatea miniştrilor Lapedatu şi Mărzescu, cari au sprijinit multiplele nevoi ale dorohoienilor.

Studentul Nichifor a băut pentru acei ce luptă pentru propășirea culturei naţionale, căpitanul Calinic Istrate, a adus salutul basarabenilor, iar preotul Valeriu Iordăchescu, directorul Seminarului „Veniamin Costache” din Iaşi a adus salutările surorii mai mari către Seminarul dorohoian.

Dl. Ministru Lapedatu, după ce a declarat că donează suma de 20000 lei pentru cercul studenţilor dorohoieni, a adus elogii iniţiatorilor, cărora se datoreşte înfiinţarea seminarului dorohoean, anume G.G. Burghele preşedintele comitetului şcolar şi preotul Furtună, directorul Seminarului care munceşte fără preget pe terenul cultural.

Dl. G. G. Mărzescu, ministrul justiţiei, a toastat pentru dorohoeni.

După banchet d-nii miniştri au făcut diferite vizite, după care au plecat cu trenul de seară. Trenul ministerial a fost însoţit la plecare de d. Al. Focă, controlor special în regiunea II-a Iaşi”.