Bătrânețea, vârsta înțelepciunii

Anul omagial și comemorativ 2023 a fost dedicat de Patriarhia Română cu precădere slujitorilor Bisericii din postura de cântăreți bisericești, precum și unei categorii de persoane spre care se îndreptă atenția Bisericii, și anume persoanele vârstnice.

Depozitarii unui tezaur de experiențe de viață și de înțelepciune, căliți în suferințe și neajunsuri trupești sau sufletești, binecuvântați de Dumnezeu cu a-și vedea „pe fii fiilor lor", persoanele vârstnice au un loc deosebit în familia-parohia mare și reprezintă „mădulare vii" în activitatea și misiunea Sfintei Biserici. Astfel, întemeiată pe tema anului omagial și comemorativ, dublată de spațiul lunii martie ca „lună pentru viață", elevii de la Profilele Teologie din cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob" Dorohoi au identificat numeroase texte din Revelație - Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, precum și din literatura teologică contemporană, care tratează despre tema bătrâneții sau a senectuții ca vârstă a înțelepciunii, a acumulărilor de cunoștințe și experiențe, etapă a vieții antecameră a celei mai importante întâlniri din viață - cea cu Dumnezeu.

Textele au fost extrase și alăturate unor imagini sugestive, imprimate și evidențiate public în cadrul unei expoziții vernisate în spațiul școală al Seminarului, alături de celelalte activități subliniind importanța și valoarea vieții umane ca dar al lui Dumnezeu, indiferent în ce etapă aceasta s-ar afla.