Cel dintâi preot dintre elevii Seminarului

Cu prilejul instalării noului preot din Hapăi, părintele D. Hazgan, a avut loc, la biserica și la școala din sat, o frumoasă serbare.

„Întrucât pr. D. Hazgan este primul absolvent hirotonit în județul Dorohoi din seria de absolvenți ce a dat Seminarul nostru, autoritățile din Dorohoi și direcțiunea Seminarului au ținut a da un deosebit fast acestei solemnități.”

La slujba cu sobor ce s-a făcut în biserică, în frunte cu părintele protoiereu D. Grigorescu, au fost de față domnii: I. Capră, prefectul județului, Gh. Gh. Burghele, președintele Atheneului și al Comitetului școlar, Magistratul Arcadie Armeanu, primarul Manâstireanu L., Bosie C., directorul școlii comerciale din Mihăileni, Rizac M., revizor școlar cl. II-a și alți fruntași ai satelor din apropiere. Răspunsurile au fost date de corul Seminarului. Părintele protoiereu, în cuvinte bine simțite, a recomandat poporului pe noul păstor, dând cuvenitele sfaturi pastorale și aducând elogii Seminarului dorohoian care, astfel, începea să dea satelor adevărați misionari.

Părintele Director D. Furtună spune, în numele foștilor profesori ai noului preot, că nu este mică bucuria pe care o simte, când vede că prima serie de absolvenți îmbrățișează cu drag misiunea preoțească și urmează Facultatea de Teologie, într-o vreme când liceenii, de exemplu cei din Bucovina, nu se mai înscriu la această facultate, iar seminariile noastre sunt și vor fi adevărate școli naționale și bisericești.

Primind decretul, noul preot a promis că va lucra din răsputeri ca să dovedească bunul nume al școlii și frăția dintre chemarea sa și cea didactică deoarece este și învățător.

La masă, în numele profesorilor, a mai vorbit părintele protoiereu D. Grigorescu, iar domnul prefect Capră I. a asigurat că, mișcat de asemenea manifestări sufletești într-un sat care a lăsat mult de dorit sub acest raport, domnia sa va da tot concursul pentru izbânda operei acestui vrednic preot, care are în sufletul său un atât de frumos ideal.