Cerc de lectură a Noului Testament

La Seminarul Teologic din Dorohoi a fost susținută în data de 14 noiembrie 2022 prima activitate din proiectul Cerc de lectură biblică, coordonat de pr. prof. Chichioacă Petru-Georgel, directorul instituției de învățământ, prof. Carmen Popa și pr. prof. Pristavu Cosmin, prin participarea elevilor interesați de la cele două Profiluri educaționale ale școlii.

Susținută o dată cu începerea Postului Nașterii Domnului, activitatea se încadrează în contextul Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și al Anului comemorativ al sfinților isihaști, precum și în contextul Săptămânii Educației Globale 2022.

Scopul proiectului este de a stimula interesul pentru lecturarea individuală și colectivă a Bibliei, cartea cărților și izvorul Revelației dumnezeiești, sub călăuzirea și în spațiul Bisericii, dezvoltarea abilității de a corela mesajul textelor nou-testamentare cu viața cotidiană, cultivarea interesului pentru lectură, îmbunătățirea comunicării orale, a imaginației și a creativității verbale și împărtășirea experienței personale. Activitatea își propune lecturarea celor patru Sfinte Evanghelii pe parcursul anului școlar 2022-2023, prin întâlniri săptămânale, și oferirea de feedback prin evidențierea celor mai reprezentative mesaje-citat întâlnite pe parcursul lecturii și prin eseuri creații proprii.

(Pr. Prof. Pristavu Cosmin Constantin)