Cinstirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul la Seminarul din Dorohoi

În data de 4 august 2022, Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Dorohoi a îmbrăcat haine de sărbătoare, întru bucuria sărbătoririi hramului de vară al instituției de învățământ ocrotite de Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul.

Constantă și reper al firescului oricăror vremuri, și în acest an momentele festive s-au concretizat în oficierea slujbei Vecerniei Mari unite cu Litia de către un sobor de preoți, profesori și absolvenți ai „Școlii de la Răscruci”, sub protia PC Pr. Stelian Ciurciun, Protopop al Protopopiatului Dorohoi, răspunsurile la strană fiind oferite de numeroși absolvenți și elevi, coordonați de dl. prof. Răzvan Sarafim. Prin mijlocirea cântărilor duioase, a prezenței credincioșilor din Dorohoi și împrejurimi, apropiați și binefăcători ai instituției de învățământ cu specific teologic vocațional, precum și a corpului profesoral de la cele două profiluri – Pastorală și Filologie bilingv română-engleză, s-au creionat sentimente de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra tuturor în anul școlar care s-a încheiat, pentru rezultatele la învățătură și purtare obținute de elevi, evocându-se duhovnicește, totodată, personalitățile emblematice din istoria îndepărtată și apropiată a școlii, oameni providențiali precum pr. Dumitru Furtună, pr. Vasile Cojocariu și pr. Constantin Muha.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, directorul instituției de învățământ – pr. prof. Petru-Georgel Chichioacă, a înnoit în inimile celor prezenți pilda vieții și a petrecerii pământești a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, și a prezentat amănunte și mărturii semnificative privind sfințenia dăruită de Dumnezeu acestui „vlăstar” al Țării de sus, originar din localitatea Crăiniceni, județul Botoșani. Născut în preajma cinstirii Sfântului Proroc Ilie, la 23 iulie 1913, al cărui nume îl va și primi la botez, rămas orfan de părinții trupești din fragedă pruncie, pașii îi vor fi purtați de Dumnezeu spre Mănăstirea Neamț, iar mai apoi în Țara Sfântă, pe valea Hozevei, acolo unde ieromonahul și ulterior pustnicul Ioan va viețui vreme de 24 de ani în aspră nevoință, în ascultări precum cele de infirmier și bibliotecar, în povățuirea pelerinilor, în traducerea de fragmente din Sfinții Părinți și în alcătuirea de poezii duhovnicești. Având două modele de aspră viață duhovnicească – Sfinții Ioan Botezătorul și Ilie Tesviteanul, precum și „mijlocitoare la milostivul Dumnezeu” pe Maica Domnului, de icoana căreia a fost însoțit  spre Lavra de la Neamț, Cuviosul Ioan Iacob Românul se va muta la Domnul în vremea postului Adormirii Maicii Domnului, în data de 5 august 1960, însoțit de ucenicul lui și de mulțimi de păsări. La două decenii de la trecerea sa la Domnul, în mod minunat, trupul său va fi aflat purtător de bună mireasmă și va fi așezat la Mănăstirea Sf. Gheorghe din Hozeva, până în prezent casa Sfântului. Pentru viața sa sfântă, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat în anul 1992 canonizarea Sfântului Ioan Iacob de la Neamț sau Hozevitul, devenit peste numai un an ocrotitorul instituției de învățământ reînființate – Seminarul Teologic din Dorohoi.

„Viața Sfântului este plină de înțelesuri și de învățături pentru noi. În primul rând, învățăm să avem încredere în pronia lui Dumnezeu, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi, care, asemenea celei arătate față de Sfântul Ioan, a reușit să ofere o cale în viață în pofida șanselor mici – copil orfan, lipsit, vremuri de război. De asemenea, Sfântul Ioan a fost un om smerit, care L-a căutat pe Dumnezeu în simplitatea și curăția inimii, și L-a mărturisit apoi aproapelui său prin fapte bune, povățuire sufletească și multă rugăciune. Curăția pe care a dobândit-o prin pocăință, nevoință și chemarea numelui lui Dumnezeu l-a făcut să fie căutat și cercetat de mulțimi de credincioși, atât în timpul vieții sale, cât și după mutarea sa la Domnul”, a concluzionat părintele director Petru-Georgel Chichioacă.

Momentele s-au încheiat prin cuvinte și fapte de recunoștință arătate binefăcătorilor, ostenitorilor și apropiaților Seminarului, evidențiindu-se lucrările de pictare și de înfrumusețare săvârșite recent în Paraclis, lucrare din suita de evenimente festive prilejuite de aniversarea, în anul 2023, a trei decenii de la reînființarea instituției de învățământ.

În ziua de 5 august, evenimentele vor continua la Mănăstirea Sf. Ioan Iacob de la Crăiniceni, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un ales sobor de diaconi, de preoți și profesori ai Seminarului.

„Lipsit fiind pe pământ de toată mângâierea omenească, ai trăit de mic printre străini ca un sihastru, Cuvioase Părinte Ioane, avânt tată pe Dumnezeu, iar mamă pe Preacurata Fecioară, sprijin pe bătrâna ta bunică, surori de taină, lacrimile, iar fraţi iubiţi pe sfinţii îngeri, care nevăzut te însoţeau, păzind picioarele tale de ispitele cumplitului vrăjmaş. Pe Hristos Mântuitorul, roagă-L să dăruiască lumii unire, pace şi mare milă!” (Stihirile Vecerniei Mari)

Pr. Prof. Pristavu Cosmin