Comemorare Sfinții Martiri Brâncoveni

Anul 2014 este dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni, întrucât se împlinesc 300 de ani de la martirizarea şi trecerea acestora în rândul mucenicilor lui Hristos. În acest context, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca 2014 să fie declarat Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Având ca motto textul din epistola cătrei Evrei a Sfântului Apostol Pavel: „Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința”, miercuri, 29 octombrie 2014, la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi a avut loc activitatea „Sfinții Martiri Brâncoveni-apărători și mărturisitori ai credinței creștin-ortodoxe”. Ziua de 29 octombrie nu a fost aleasă întâmplător, deoarece în această zi se împlinesc 326 de ani de la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu. Proiectul a fost inițiat de Părintele Petru-Georgel Chichioacă, profesor de Istoria Bisericii Ortodoxe Române la Seminarul dorohoian, iar În cadrul activitățiii s-a prezentat un referat despre viața și activitatea marelui domnitor, apoi participanții au ascultat „Balada sfinților martiri”. Obiectivele proiectului au fost Conștientizarea de către elevi a motivelor canonizării Sfinților Martiri Brâncoveni, precum și stimularea interesului elevilor pentru cercetare și studiu istoric.