Cuvântările

Preotul D. I. Capră, profesor la Seminar, a citit o cuvântare a d-lui Burghele, președintele comitetului școlar, care, fiind cam suferind, nu a putut vorbi. Mitropolitul Moldovei, într-o frumoasă cuvântare, a arătat importanța covârșitor de mare, pe care o avea acest seminar, în acest colț de țară, în apropierea celor până mai ieri „subjugați, ai căror fii vor veni să se adape la izvorul curat românesc al acestui locaș de cultură”. Plin de emoție, înaltul prelat a declarat că donează Seminarului întreaga sa bibliotecă și suma de 100.000 lei. Domnii miniștri Al. Lapedatu și G. G. Mărzescu au arătat că propășirea culturală a țării se va face pe viitor numai prin asemenea școli, menite să insufle tuturor dragostea de neam și spiritul de ordine.

Crearea Seminarului dorohoian, dat fiind așezarea geografică a acestei localități, este de natură să redeștepte în provinciile eliberate și situate în cea mai apropiată vecinătate de acest colț din vechiul regat, simțământul dragostei curate de țară, contribuind la cimentarea legăturilor dintre noi și cei de peste Prut. Domnii I. Pillat, deputat și Ștefan Lascăr au ținut frumoase cuvântări, au subliniat de asemenea, importanța evenimentului, exprimându-și nădejdea că acest așezământ de cultură își va îndeplini înalta misiune pentru care a fost creat.

Preotul Dumitru Furtună, directorul Seminarului, mulțumind tuturor acelora care au dat concurs pentru desfășurarea acestei mărețe opere, a făgăduit că-și va da toate silințele pentru a face din elevii seminarului elemente folositoare țării, vrednici slujitori ai altarului și buni îndrumători ai poporului. D. C. Iancu, directorul Școlii Normale din Șendriceni, a arătat afinitatea dintre învățători și preoți, „cari muncesc laolaltă pentru luminarea poporului”.