„Dacă te rogi cu adevărat, ești teolog” - Cateheză despre modelul de rugăciune al Sfinților isihaști

În contextul Anului omagial al rugăciunii în viața creștinului și Anul comemorativ al Sfinților Isihaști Sf. Simeon Noul Teolog, Sf. Grigorie Palama și Sf. Paisie de la Neamț, elevii clasei a X-a Teologie Ortodoxă de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi au participat în luna octombrie la cateheza cu titlul „Dacă te rogi cu adevărat, ești teolog - Cateheză despre modelul de rugăciune al Sfinților isihaști. ”

Activitatea a avut drept scopuri dobândirea de cunoștințe despre viața și activitatea sfinților isihaști, precum și despre modalitățile specifice fiecăruia de a practica rugăciunea înțeleasă ca relație vie și personală cu Dumnezeu, însușirea principalelor repere cu privire la practica rugăciunii inimii precum și a roadelor aduse de aceasta în inima practicanților, și exersarea lucrului în echipă în rezolvarea sarcinii de lucru.

Alcătuirea catehezei a dat seama de structura și momentele logico-psihologice consacrate, implicând activ participanții, fiind utilizate metode și mijloace interactive, precum materialele video, laptop și tabla inteligentă, lucrul pe echipe pe baza textelor de rugăciune din operele celor trei sfinți isihaști.   

Elevii au oferit feedback pe parcursul catehezei și la finalul acesteia, remarcându-se prezentările realizate de raportorii fiecărei grupe. Acestea au scos în evidență lucrarea duhovnicească deosebită a sfinților cărora le este închinat anul omagial și comemorativ, statura lor de reper sau icoană pentru teologii din toate timpurile, precum și nevoia ca elevii de seminar să descopere în modul viețuirii lor modele autentice de trăire corectă a relației cu Dumnezeu și a practicării rugăciunii inimii sau rugăciunii isihaste.