Deschiderea cursurilor Seminarului

Cu deosebită solemnitate, s-a făcut inaugurarea Seminarului Ortodox, în prezența corpului profesoral al Seminarului în frunte cu energicul director, economul Dumitru Furtună, a profesorilor Liceului „Grigore Ghica”, a Liceului de fete, a Școlii Normale din Șendriceni, a Liceului din Pomârla, etc.

După oficierea serviciului religios, cel dintâi a luat cuvântul protoiereul Grigorescu, care a arătat însemnătatea noului așezământ cultural a cărui inaugurare se făcea.

Preotul Dumitru Furtună și-a exprimat bucuria ce o simțea văzând că, în sfârșit, se deschideau porțile acestei școli pentru înființarea căreia au luptat atâția oameni de bine cărora le-a adus cele mai vii mulțumiri și a încheiat prin a face un apel către elevi ca să dea toată ascultarea și supunerea datorată profesorilor, care aveau să se străduiască să formeze din ei îndrumătorii viitoarelor generații.

Domnul Constantin N. Iancu, directorul școlii Normale „Al. Vlahuță” a amintite de timpurile grele prin care treceau și necesitatea înființării unui număr cât mai mare de asemenea școli, la învățătura căreia aveau să se adape toți acei dornici de o viață mai frumoasă, închinată binelui obștesc.

Domnul Gh. Gh. Burghele, membru în comitetul școlar, în cuvinte admirabile a evocat amintiri din vremuri trecute, când simțământul religios era puternic înrădăcinat în sufletul omului, arătând că întotdeauna religia a dominat. Domnia sa a sfârșit prin a ura spor în muncă conducătorilor Seminarului și prosperitate deplină acestui nou și atât de folositor așezământ cultural.

După terminarea cuvântărilor s-a servit o agapă, în localul Seminarului instalat la dormitoarele fostului regiment 69 infanterie, cu care prilej s-au ridicat numeroase toasturi și a domnit o mare însuflețire.