Descrierea evenimentului

Acest eveniment a fost o sărbătoare pentru oraș, iar ziarele locale au acordat spațiu larg relatărilor legate de el. În „Gazeta Dorohoiului” putem citi articolul „Punerea pietrei fundamentale la Seminarul Dorohoiu”. Printre altele este scris:

„Sâmbătă 30 Mai a.c. a avut loc cu o deosebită solemnitate punerea pietrei fundamentale la noul Seminar „Pimen Mitropolitul”… Dimineața s-a oficiat la biserica Catedrală un Te-Deum, de către Episcopul Cozma Petrovici, înconjurat de cler, la care a asistat și mitropolitul Moldovei. Răspunsurile au fost date de excelentul cor al Seminarului admirabil dirigent de d. Profesor Cârlan. De la Biserică în automobile și trăsuri, domnii miniștri, mitropolitul, episcopii, reprezentanții clerului și oficialitatea s-au îndreptat spre locul unde se va clădi acest seminar peste drum de cazarma regimentului 29 infanterie.

Oficialitatea a luat loc în tribună acoperită și decorată cu verdeață și drapele tricolore. Sfințirea apei s-a făcut de către Episcopul Dunării de Jos, împreună cu numeroși reprezentanți ai clerului din Iași, Botoșani, Dorohoi și ținuturile desrobite, la care a asistat și Mitropolitul Moldovei. Erau de față elevii tuturor școalelor în costume naționale. Miniștrii au admirat lucrările de grădinărie executate, de elevii Seminarului, felicitând pe activul director al Seminarului, preotul Furtună. Un elev seminarist, originar din Basarabia, a citit actul de fundație, care, după ce a fost iscălit de cei prezenți, a fost pus sub temelie, bătându-se apoi piatra fundamentală a Seminarului dorohoian”.