Dialog duhovnicesc despre rugăciune ca lucrare tainică a Bisericii la Seminarul Teologic Dorohoi

În săptămâna a VI-a a Postului Mare, elevii seminariști dorohoieni au avut parte de o experiență duhovnicească de autentică valoare prin prezența în mijlocul  lor a preacuviosului părinte Ioan Harpa, starețul Mănăstirii Popăuți. Întâlnirea, care s-a desfășurat într-o atmosferă destinsă și familiară, a dat posibilitatea participanților de a gusta din experiența și sfaturile părintelui arhimandrit privind rostul adânc al rugăciunii în viața personală dar și în lucrarea Bisericii.

Conferința, cu tema: „Rugăciunea, lucrare tainică a Bisericii”, propusă de organizatori în cadrul activităților dedicate anului omagial, a avut loc în data de 12.04.2022 în paraclisul „Sfântul Ioan Iacob” al Seminarului. Au participat elevii de la secția Teologie Pastorală, fiind însoțiți de pr. prof. Chichioacă Petru-Georgel, directorul Seminarului și pr. Apetrei Ionuț-Ștefan, în calitate de spiritual.

După o scurtă introducere în care părintele arhimandrit a subliniat că „rugăciunea este, de fapt, viața Bisericii și că ea aduce prin rostirea ei o mare putere, aceea că unește oamenii cu Dumnezeu și în aceeași măsură pe creștini, unii cu alții”, a fost prezentată tema propriu-zisă. În urma expunerii, într-o manieră foarte accesibilă celor prezenți, s-au formulat câteva principii prin care rugăciune poate deveni un izvor de viață veșnică și har pentru membrii Bisericii , dintre care le menționăm pe cele mai importante: pacea, mintea îndreptată spre Dumnezeu, dragostea cu care tânărul se apropie de cele sfinte și răbdarea la rugăciune.

În partea a doua, întâlnirea s-a desfășurat într-un mod interactiv, devenind un adevărat dialog de suflet, prin care elevii prezenți au primit sfaturi privind viața de rugăciune, precum și multe îndemnuri și răspunsuri la întrebările adresate. Astfel, părintele Ioan le-a explicat tinerilor seminariști că: „cine nu are rugăciune personală, îi este greu să meargă la slujbele Bisericii”  și că „rugăciunea personală este o adevărată oglindă a sufletului”. Din multele învățături frumoase, transmise ascultătorilor, mai adăugăm : „pe tinerii de astăzi nu-i obosesc lucrurile esențiale, ci cele secundare, strict lumești”, „realizarea unui program de rugăciune zilnic este o mare împlinire în viață”, „răbdarea îndelungă a lui Dumnezeu ar trebui să nască în sufletul nostru multă pocăință”, „cel mai mare dar pentru un tânăr creștin este curăția, adică modul firesc de a cunoaște prezența lui Dumnezeu în viața personală”, „Dumnezeu S-a întrupat pentru a-l scoate pe om din însingurare”, „fără curăție, un tânăr rămâne fără aripi; plăcerea este de o clipă, iar durerea păcatului ține o veșnicie”, „o mare împlinire în viața creștinului este să înțeleagă taina Bisericii, taina lucrării ei și a adevărului ei”, iar „seminaristul, pentru a avea bucurie și bună sporire în activitatea de elev ar trebui să fi un tânăr cu viață simplă, care să cunoască două drumuri: al Bisericii și al Școlii”.

În încheiere, după cuvântul de mulțumire al Părintelui director, Părintele arhimandrit Ioan Harpa, a oferit câteva sfaturi elevilor seminariști privind participarea la programul liturgic din Săptămâna Sfintelor Pătimiri precum și indemnul ca la Praznicul Învierii Mântuitorului, bucuria sfântă să devină o lumină a sufletului prin împărtășania euharistică.