Grădinița nr. 4

Grădiniţa Nr. 4 este structură a Seminarului Teologic Liceal Ortodox ,,Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi.

VIZIUNE:

Este uşor să înveţi a merge, important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu famila, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi”.

Principalii noştri parteneri în îndeplinirea viziunii sunt copiii şi  părinţii. Grădiniţa noastră  îşi propune demersuri educaţionale, alături de familie şi comunitate, având ca ideal pregătirea viitorului preşcolar pentru o societate aflată în continuă mişcare şi transformare.

Știm deja că fiecare copil este unic, de aceea copilul este în centrul atenţiei noastre. Considerăm că în procesul său de devenire, fiecare copil are nevoie de o relaţie autentică cu adultul, astfel că tratăm fiecare copil ca pe un veritabil partener.

Ținând cont că o parte considerabilă din viața copilului se desfășoară în grădiniță, esențială în dezvoltarea celui mic este armonia dintre cele două medii, familial și educațional. Considerăm că părinții trebuie implicați, stimulați și ajutați să conștientizeze rolul lor  în educația copiilor.

MISIUNEA GRĂDINIŢEI:

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista când vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze!”

Grădinița noastră îşi propune să fie o grădiniță în care bucuria de a fi copil să se manifeste firesc şi să devină zestre sufletească  şi  resursă de valori pentru adultul ce se va integra în societatea viitoare.

Localul din strada Slt. Sorin Dumitraş

ISTORIC

Grădiniţa Nr. 4 Dorohoi  a fost înfiinţată în anul 1957 şi, în decursul timpului, şi-a desfăşurat activitatea în diferite locaţii. Cea mai mare perioadă de timp, grădiniţa a funcţionat în localul din strada Slt. Sorin Dumitraş. Din anul şcolar 2008-2009, prin decizia Consiliului de Administraţie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani,  Grădiniţa a devenit structură a Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi. 

În anul școlar 2022-2023, în cele două grupe ale grădiniţei sunt înscrişi 50 de preşcolari cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani. Copiii din cele două grupe au posibilitatea de a opta fie pentru program normal, fie pentru program prelungit. Unitatea dispune de două săli de clasă, două dormitoare, un vestiar, o sală de mese şi o sală de joacă.

Succesul activităţii noastre depinde, în mare măsură, de calitatea şi implicarea personalului grădiniţei noastre. Colectivul didactic al grădiniţei este format din trei educatoare titulare, cu gradul didactic I, cu o temeinică pregătire profesională, dăruite profesiunii de educator, pregătite să conducă preşcolarii spre  cunoaştere şi instruire pentru lungul drum al formării unui om complex şi pregătit să dea piept cu viaţa socială.

Prof. Marinica Boureanu,

responsabil structură