Grigore Vieru - omul și poetul la Seminarul Teologic Dorohoi

Miercuri, 14 februarie 2018, s-au împlinit 83 de ani de la nașterea marelui poet Grigore Vieru, un poet cu o operă închegată, care și-a câștigat cu cinste un loc în literatura română. Versurile lui se înscriu într-un program literar, ce au ca element esențial apărarea și păstrarea limbii române. Poezia lui reprezintă sinteza cuvântului, e o cultură spirituală. Profunzimea și dramatismul tulburător, naturalețea și melodicitatea folclorică îmbinate cu dorința de a pătrunde în tainele sufletului uman îi asigură poeziei lui Grigore Vieru popularitate în rândurile celor mari și mici. Opera lui a devenit sinonim cu Mama, Patria, Credința, Copilăria, Casa părintească, cu Istoria și Limba acestui Neam , Natura pitorească a plaiului nostru mioritic. Rămâne, incontestabil, o voce de o expresivitate deosebită în peisajul poeziei românești. Un pom înflorit este acest minunat cântec din adâncurile ființei, numit Grigore Vieru. A trăit întotdeauna cu Basarabia și Bucovina în glasul versului său.

A fost un poet al lacrimilor, al luminii… Un poet care și-a asumat greul unui grai, un asemenea poet rămâne-va suflet în sufletul neamului său. Grigore Vieru întrupează destinul unui scriitor cu o înzestrare spirituală de excepție.

(Prof. Cristina-Ionela Ignat)