Împreună prindem curaj!

În luna martie 2024, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi, continuă seria activităților specifice de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar derulate în cadrul Proiectului „Împreună prindem curaj”, inițiat de Ministerul Educației.

Subproiectul propus la nivelul unității de învățământ, „FII ANTIVIOLENȚĂ!” a vizat și desfășurarea unui „Concurs tematic” pe data de 20 martie 2024.

În cadrul activităţii, sub îndrumarea Părintelui Director, prof. Chichioacă Petru-Georgel şi a doamnei consilier școlar, prof. Iftimiciuc Antoneta, precum și a partenerilor educaţionali de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi - Director, prof. Stoleru Paula-Mihaela și prof. Apostol Alexandru, elevii au participat la concursul cu tema „Tipuri de violență”. Aceștia au beneficiat de dezbateri și activități de consiliere prin care s-au valorificat modele de bune practici în domeniul prevenirii faptelor antisociale și a detectării factorilor declanșatori a fenomenelor de bullying.

Grupul ţintă, reprezentat de elevii clasei a V-a de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi și elevii claselor IX-XII de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi, a luat parte la discuţii constructive, care au urmărit punctual:

-    definirea următorilor termeni: violență fizică, violență verbală, violență emoțională, violență instituțională, violență spirituală, violență psihologică, comportament școlar neadecvat;

-    identificarea măsurilor eficiente de prevenire și combatere a violenței;

-    forme de manifestare a furiei și a comportamentelor agresive în funcție de vârstă;

-    identificarea emoțiilor și modul constructiv de a le gestiona raportat la potențiale acte de violență;

-    strategii de prevenire şi gestionare/intervenţie a fenomenului de agresivitate;

-    bune practici privind ameliorarea agresivității în mediul școlar.

Studiile de specialitate arată că violența verbală este cea mai prezentă în lumea școlară și tinde să devină normalitate, iar majoritatea elevilor au fost agresivi la un moment dat, într-o formă sau alta. Justificat de aceste aspecte și de recomandările specialiștilor este dovedită necesitatea derulării de activități pentru combaterea violenței.

Parteneriatele cu instituții care au atribuții și competențe în educarea și siguranța copiilor aduc mai multă lumină în noile tendințe de abordare a acestei problematici. Colaborarea dintre instituțiile de învățământ și experți în domeniul prevenirii fenomenului de bullying poate reprezenta una dintre cheile educației de succes.

Părintele Director, prof. Chichioacă Petru-Georgel a prezentat scopul activității, respectiv acela de a reduce incidența bullying-ului în rândul copiilor și tinerilor. S-a făcut referire inclusiv la situația copiilor cu dizabilități și al celor din medii defavorizate care uneori reprezintă ținta actelor de violență din partea altor persoane. Strategiile prezentate au urmărit gestionarea și intervenția necesară în cazul persoanelor implicate în situații de bullying, la nivel individual și de grup/clasă/școală/familie. 

Printre obiectivele vizate se numără și dezvoltarea capacităţii elevilor să:

-    înțeleagă atunci când un comportament constituie manifestare a bullying-ului;

-    identifice corect rolurile tuturor celor implicați într-o situație de bullying;

-    aprecieze puterea proprie a fiecărui elev informat în prevenirea  bullying-ului;

-    recunoască factorii declanșatori ai bullying-ului și modul de gestionare a acestora;

-    aprecieze importanța implicării martorilor în stoparea bullying-ului;

-    comunice asertiv mai degrabă decât supus, umil sau agresiv, ostil;

-    empatizeze și să înțeleagă modul în care acțiunile lor îi afectează pe ceilalți;

-    devină mai toleranți evitând conflictele individuale și diferențele personale și lucrând împreună cu alți copii în direcția unui scop comun;

-    recunoască și să gestioneze emoțiile și manifestările asociate cu comportamentele de bullying, atât personale, cât și ale altora.

Elevii au formulat întrebări, s-au discutat situații problemă pe baza unor scenarii imaginate chiar de ei și s-au oferit răspunsuri și posibilități de soluționare a cazurilor propuse.

După prezentarea materialelor informative, elevii din cele două unități de învățământ au fost împărțiți în patru echipe în vederea participării la Concursul tematic intitulat „Tipuri de violență”.

Echipele formate au trebuit să-şi aleagă un nume, un motto, iar apoi să exprime printr-un desen o situație de abuz sau violență şi să realizeze un set de norme care ar fi necesar pentru prevenirea şi combaterea violenţei. Prin rezolvarea unui rebus elevii au descoperit care sunt tipurile de violenţă întâlnite.

După asigurarea feedback-ului și evaluarea rezultatelor obținute, în urma stabilirii clasamentului celor patru echipe, s-a realizat premierea elevilor. Concluziile formulate au fost valorificate în alcătuirea materialului informativ, produsul final al activității.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi, prin intermediul Părintelui director, prof. Chichioacă Petru-Georgel transmite că reușita activității se datorează și colaborării cu Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, aducând mulțumiri profesorilor coordonatori, precum și tuturor elevilor implicați cu atenție și interes în activitatea desfășurată.

Pr. prof. Chichioacă Petru-Georgel