Împreună prindem curaj!

Marți, 2 aprilie 2024, în Sala de Festivități „Pimen Mitropolitul” a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi a avut loc o nouă activitate de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar derulată în cadrul Proiectului „Împreună prindem curaj”, inițiat de Ministerul Educației.

Întrucât pentru Seminarul Teologic dorohoian siguranța școlară constituie una dintre principalele condiții pentru existența unui învățământ preuniversitar de calitate, Părintele Director - prof. Petru-Georgel Chichioacă a transmis invitația de a participa la activitate și reprezentanților Biroului de Siguranță Școlară Botoșani. Bucurându-ne de răspunsul afirmativ al doamnei Comisar de poliție Geanina Grădinaru din cadrul Biroului de Siguranță Școlară al I.P.J. Botoșani, în cadrul întrevederii au fost desprinse și dezbătute subiecte pe tema „Tu știi ce consecințe pot avea faptele tale? Fii informat - alege inspirat pentru siguranța ta!”

Beneficiarii primari ai activității - elevii de nivel liceal au avut parte de informații privitoare la conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violență școlară.

Părintele Director a prezentat scopul activității, respectiv prevenirea implicării elevilor Seminarului în săvârșirea de infracțiuni comise cu violență în mediul școlar și conștientizarea regimului juridic al răspunderii penale aplicabile minorului. 

Elevii au manifestat curiozități, au fost interactivi, dovedind real interes pentru o implicare activă în prevenirea și combaterea formelor de violență. După ce li s-au prezentat prevederile din punct de vedere legal pentru sancționarea faptelor de violență, elevii au propus variante posibile pentru soluționarea neînțelegerilor/conflictelor pe cale amiabilă.

Partenerii educaționali au insistat pe diferențele dintre fapte contravenționale și infracțiuni, arătând că elevii pot fi sancționați contravențional chiar dacă sunt minori. 

În încheiere, ținând cont de faptul că la nivel național fenomenul violenței în mediul școlar a luat amploare, doamna comisar de poliție Geanina Grădinaru a transmis o serie de recomandări atât elevilor, cât și cadrelor didactice, în vederea creșterii siguranței în școală.

Conducerea Seminarului Teologic dorohoian mulțumește Biroului de Siguranță Școlară Botoșani pentru colaborarea în cadrul Proiectului „Împreună prindem curaj” și pentru promptitudinea cu care răspunde solicitărilor școlii, respectiv pentru desfășurarea de activități de prevenire și combatere a violenței / activități de prevenire a consumului și traficului de droguri și alte substanțe ilicite.

 

Pr. prof. Petru-Georgel Chichioacă