Invitatie ROSE participare Achizitie servicii Certificare elevi pentru obținerea atestatelor de limbă străină: Examen Cambridge CAE - Examenul Cambridge Advanced – 16.04.2021

Beneficiarul Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii: Certificare elevi pentru obținerea atestatelor de limbă străină: Examen Cambridge CAE - Examenul Cambridge Advanced.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată în  Invitaţia de participare pentru achiziţia de servicii Certificare elevi pentru obținerea atestatelor de limbă străină: Examen Cambridge CAE - Examenul Cambridge Advanced  la  alineatul 3 este: 26.04.2021, ora 1100. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Documente