Laboratorul fonic

Pe parcursul anilor de desfășurare a Proiectului ROSE, a sporit baza materială a școlii, prin achizițiile derulate, crescând astfel eficiența întregului proces instructiv-educativ.
Educația și performanța elevilor sunt mereu o prioritate pentru școala noastră.

În anul școlar 2020-2021, s-a realizat achiziţionarea de mobilier și echipamente necesare amenajării Laboratorului fonic pentru limbi moderne.


Echipamentele achiziționate sunt:

  • Sistem linguafonic (modul electronic cu cască şi microfon pentru elev) - Module electronice pentru 21 elevi (cu cască şi microfon)
  • Laptop profesor
  • Cască şi microfon profesor
  • Tablă interactivă
  • Videoproiector
  • Aplicaţie software educaţională limba engleză
  • Router de comunicaţii între elev şi profesor

Valoarea totală a achiziției a fost de 35.235 lei, din care contravaloarea echipamentelor - 29.175 lei, iar a mobilierului - 6.060 lei.
Laboratorul fonic pentru limbi moderne din cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi reprezintă o soluție modernă pentru creșterea calității și eficienței procesului de predare-învățare a limbii engleze pentru elevii care frecventează cursurile la profilul umanist, specializarea filologie-bilingv limba engleză.
Prin intermediul acestei achiziţii ne dorim să venim în completarea orelor remediale la limba engleză, amenajând un spaţiu optim pentru desfăşurarea activităţilor.