Locul I la Concursul de Istorie a orașului Dorohoi, ediția a X-a

În perioada 29 septembrie-1 octombrie 2017 s-au desfășurat diferite activități și concursuri cu prilejul împlinirii a 610 ani de atestare documentară a municipiului Dorohoi. 

„File de istorie locală” este unul dintre concursurile desfășurate vineri, 29 octombrie 2017, concurs cu un impact puternic asupra elevilor, în mijocul cărora, alături de cadrele didactice, s-au aflat dna. deputat Mihaela Huncă, dl. Liviu Toma, vicepreședinte al Consiliului Județean, dl. Lucian Topalagă, viceprimar al Municipiului Dorohoi și dl. prof. Ilarion Mandachi, autor al Monografiei Municipiului Dorohoi.

Istoria este o disciplină de studiu importantă, întrucât ea contribuie la dezvoltarea înţelegerii fenomenelor de ordin politic, social şi economic ale societăţii, prin care se cultivă sentimentul apartenenţei etnice şi se pregătesc pentru viitor tinerii care trebuie să-şi asume în mod activ spiritul cetăţenesc.

Era informaţională în care trăim impune valorificarea competenţelor elevilor interesaţi de studiul istoriei, culturii şi civilizaţiei. În acelaşi timp, cunoaşterea şi promovarea valorilor locale reprezintă un demers esenţial în formarea tinerilor.

Epoca cunoaşterii şi comunicării pe care o traversăm determină valorificarea şi promovarea experienţei proprii, schimbul de bune practici, intercunoaşterea şi competitivitatea. Concursul promovat și sprijinit de Primăria Municipiului Dorohoi și Casa Municipală de Cultură Dorohoi a dezvoltat două dimensiuni: cunoașterea informațiilor despre municipiul Dorohoi și dezvoltarea abilităților de a coopera în echipă.

Prezentatorul concursului, a fost, la fel ca și anul trecut, Ilie Cristian Tofan , președintele Consiliului Școlar al Elevilor de la Seminarul Teologic Dorohoi. Competiția a fost una acerbă, iar după probele concursului propriu-zis și după întrebările de baraj, juriul format din: prof. Cristina Ignat, prof. Tania Amarinei și prof. Daniela Pavel a acordat:

Premiul I elevilor Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” și elevilor Liceului „Regina Maria”, iar Premiul al II-lea elevilor care au reprezentat Colegiul Național „Grigore Ghica Vv.”.De asemenea, dna. deputat Mihaela Huncă a oferit un Premiu Special elevilor concurenți, profesorilor coordonatori și dlui. prof. Ilarion Mandachi, și anume „O zi la Parlamentul României”.

Considerăm că valoarea instructiv-educativă a noțiunilor de istorie locală este justificată: studiul istoriei locale ne leagă mai puternic de vatra natală, de locurile, oamenii, limba, obiceiurile de acasă, pe care le purtăm în inimă ca pe un tezaur scump.(Cristina Ignat, prof. coordonator, foto: pr. prof. Ionuț Crețu, consilier educativ Seminarul Teologic Dorohoi)