Mărturii din teatrul de război

Educația globală este educația care le permite oamenilor să mediteze asupra lumii și a locului lor în ea, să își deschidă ochii, inimile și mințile la realitatea lumii la nivel local și global. Ea le oferă oamenilor capacitatea de a înțelege, de a-și imagina, de a spera și de a acționa pentru a aduce în lume justiție socială și climatică, pace, solidaritate, echitate și egalitate, sustenabilitate planetară și înțelegere internațională. Aceasta implică respectul pentru drepturile omului și diversitate, incluziune și o viață decentă pentru toți, acum și în viitor.

Săptămâna Educației Globale este un eveniment unic, care oferă posibilități infinite de participare și are drept scop dezvoltarea unor comunități de învățare pentru o cetățenie globală activă.

Săptămâna Educației Globale este sărbătorită de mai bine de 20 de ani. În acest timp, s-au înregistrat multe realizări datorită eforturilor colective, dar rămân obstacole în contracararea problemelor globale. Provocările lumii de astăzi sunt din ce în ce mai diverse și necesită, mai mult ca oricând, gândire critică, solidaritate și reziliență ca elemente esențiale ale cetățeniei globale.

În acest context, miercuri, 15 noiembrie 2023, elevii claselor IX-XII de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi și elevi ai clasei a V-a de la Școala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi au luat parte la activitatea „Mărturii din teatrul de război”.

Coordonată de prof. Cristina Ignat și prof. Cristina Pușcașu, desfășurată cu sprijinul și susținerea Părintelui Director, pr. prof. Petru-Georgel Chichioacă, activitatea face parte dintr-o serie de activități educative concepute, organizate și desfășurate în cadrul Săptămânii Educației Globale.

Scopul activității a fost acela de a dezvolta interesul tinerilor pentru problemele globale, implicare și acțiune constructivă, responsabilitate socială.

Tema „Pace pentru planetă. O planetă a păcii” extrem de actuală, ne îndeamnă să nu fim indiferenți la problemele care există atât de aproape de noi și să milităm pentru rezolvarea acestora prin metode pașnice.

De asemenea, s-a avut în vedere creşterea gradului de conştientizare a tinerilor, adulților, cu privire la provocările lumii de azi, precum şi iniţierea unor dezbateri, spre a dezvolta gândirea critică şi spre a formula întrebări şi opinii referitoare la teme relevante, cum ar fi: conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi.

Elevii au beneficiat de mărturiile domnului locotenent-colonel în rezervă Ovidiu Lupu, care ne-a împărtășit din experiența domniei sale la una din misiunile pentru pace, desfășuate în Congo, sub egida ONU. Tinerii au primit informații care să-i determine să dezvolte și să devină adevărați ambasadori ai unor valori, precum: pace, respect, solidaritate, egalitate, libertate, spiritul tolerant.