Numai poetul...

Eminescu reprezintă trecutul, prezentul şi viitorul. An de an, în data de 15 ianuarie, elevi, dascăli, reprezentanţi ai comunităţii îşi unesc eforturile pentru a organiza diferite manifestări comemorative în cinstea celui care, într-o perioadă scurtă de timp, a lăsat ca moştenire poporului român o impresionantă operă literară.

Cu prilejul împlinirii a 174 de ani de la naşterea Poetului Nepereche, se doreşte o mai mare apropiere a tinerei generaţii faţă de cultură, faţă de literatură, faţă de scriitorul care şi-a iubit şi apărat neamul, limba şi ţara, a preamărit adevăratele valori naţionale în creațiile sale, a cules ca un adevărat împătimit folclorul, a cântat în opera sa dragostea faţă de natură, faţă de locurile în care a copilărit, a criticat pe toţi cei care au dorit răul poporului său.

Într-un astfel de context, în care Eminescu este reprezentantul culturii naționale, luni, 15 ianuarie 2024, elevi și cadre didactice de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi, în parteneriat cu reprezentanți ai Protopopiatului Dorohoi, au participat la un moment dedicat Zilei Culturii Naționale, în cadrul proiectului, sugestiv intitulat: „Numai Poetul”.

Coordonată de prof. Ignat Cristina-Ionela, prof. Sarafim Răzvan-Gabriel, pr. prof. Apetrei Ionuț-Ștefan, desfășurată cu sprijinul și susținerea Părintelui Director, pr. prof. Chichioacă Petru-Georgel, activitatea intitulată: „Numai Poetul”, face parte dintr-o serie de activități educative concepute, organizate și desfășurate în cadrul acestui proiect de suflet pentru cele două unități partenere.

Scopul acestui proiect este cultivarea şi dezvoltarea creativităţii elevilor, promovarea creaţiei poetului Mihai Eminescu prin organizarea unui eveniment cultural-artistic.

Prin intermediul acestui proiect educaţional, dorim să contribuim la educarea tinerilor în spiritul respectului faţă de adevăratele valori ale neamului nostru.

Activitatea a debutat la Seminarul dorohoian cu vizionarea unui material video privind viața și activitatea Marelui Poet. Totodată, tinerii liceeni au transpus parte din creația Poetului în culoare, au valorificat temele eminesciene în creații proprii, iar prin intermediul concursului „Scrisoare către Eminescu” și-au îndreptat gândul de recunoștință față de emblema culturii românești. Pașii s-au îndreptat, apoi, către sala de ședințe a Protopopiatului Dorohoi, unde membri ai Cenaclului „Haris”, îndrumați cu dăruire de prof. Ignat Cristina-Ionela și prof. Sarafim Răzvan-Gabriel au prezentat un scurt moment literar-artistic.

După momentele care au îmbălsămat sufletele celor prezenți, s-a aprins o candelă și s-au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu.

Activitatea s-a dovedit deosebit de interesantă, interactivă, constructivă, meritând să fie dezvoltată și promovată în procesul instructiv-educativ, cu atât mai mult cu cât Omul deplin al culturii româneşti, Mihai Eminescu, a fost o apariţie deosebită în literatura și în cultura română.

Creaţia sa rămâne un tot armonios, marcat de aceleaşi gânduri înalte, de aceeaşi plăcere de a întoarce roata istoriei, de aceeaşi plăcere de reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre absolut, sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare. (prof. Ignat Cristina Ionela)