Oglinda emoțiilor

Începând cu luna ianuarie 2024, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi, prin participarea directă a elevilor și profesorilor la activități specifice, s-a alăturat Programului de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj”, inițiat de Ministerul Educației.

Seminarul dorohoian este una dintre cele 8 instituții de învățământ din județul Botoșani eligibile conform criteriilor de selecție impuse.

„FII ANTIVIOLENȚĂ!”, subproiectul propus la nivelul instituţiei de învăţământ, continuă cu seria de activităţi „Oglinda emoțiilor” - desfășurate în data de 07 februarie 2024.

În cadrul activităţii, sub îndrumarea profesorilor şi a partenerilor educaţionali desemnaţi de Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi – Șef Centru Chirilă Claudia și psiholog Grădinaru Mihai, elevii au beneficiat de ateliere de lucru – „Sprijinul este la o vorbă distanță” şi activități de consiliere pentru cei implicați în situații de violență (elevii cu comportamente violente, elevii victime, precum și elevii martori).

Grupul ţintă, reprezentat de elevii claselor IX-XII, a luat parte la discuţii constructive, care au urmărit punctual:

-    definirea unor termeni precum: agresivitate, agresiune, comportament agresiv, agresivitatea în școală;

-    portretul adolescentului agresiv;

-    forme de manifestare a furiei și a comportamentelor agresive în funcție de vârstă;

-    identificarea emoțiilor și modul constructiv de a le gestiona raportat la potențiale acte de violență;

-    strategii de prevenire şi gestionare/intervenţie a fenomenului de agresivitate;

-    bune practici privind ameliorarea agresivității în mediul școlar.

Doamna Chirilă Claudia a rezumat pe seama discuţiilor purtate cu elevii că scopul activității este familiarizarea elevilor cu conceptul de autoreglare emoțională și cu particularitățile pe care acest proces le implică la vârsta adolescenței.

Pentru dezvoltarea competențelor de autoreglare emoțională și de control al impulsurilor, domnul psiholog Grădinaru Mihai a propus desfășurarea unei activități care poate dezvolta abilitatea de auto-motivare la elevi: „Pot să controlez furia?”.

S-a discutat cu elevii despre ce înseamnă să își piardă controlul și despre ce înseamnă controlul impulsurilor. Li s-au solicitat exemple de situații în care ei nu și-au putut controla reacțiile. S-a discutat despre efectele negative ale comportamentelor care rezultă din cauza lipsei de control, atât în mediul școlar, cât și în cel extrașcolar (de exemplu, în relație cu familia, prietenii).

Printre obiectivele vizate este şi dezvoltarea capacităţii elevilor:

• să identifice stimulii care le activează emoții puternice negative (de exemplu, furia);

• să exemplifice situații în care își pierd controlul;

• să identifice strategii prin care ar putea să își controleze comportamentele/reacțiile impulsive.

Din dorinţa de a nu lăsa elevii în situaţia unor neclarităţi, coordonatorii proiectului şi specialiştii în psihologia copilului şi adolescentului şi-au exprimat disponibilitatea pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Valorificând oportunitatea de moment, elevii au adresat întrebări pornind de la tema activității, la care s-au formulat răspunsuri adecvate vârstei acestora.

Încheind activitatea „Pot să controlez furia?”, propusă de reprezentanții DAS Dorohoi, elevii au reținut următoarele concluzii:

1. Autoreglarea emoțională este un proces deliberat, conștient, prin care putem influența emoția trăită și modul în care o exprimăm.

2. Autoreglarea emoțională este un proces care evoluează în paralel cu dezvoltarea cognitivă, biologică și socială a adolescentului.

3. Printre cele mai eficiente strategii de reglare emoțională se numără: selectarea situației, modificarea situației, acordarea atenției, modificarea cognitivă și modularea răspunsului.

 4. Automanagementul se referă la abilitatea individului de autoreglare eficientă a emoțiilor, gândurilor și a comportamentului, în orice situație.

 5. Modul în care adolescentul interpretează o situație determină emoțiile pe care le simte, iar acestea influențează, mai departe, comportamentul său. Din acest motiv, intervențiile din școală care urmăresc schimbări benefice, de durată trebuie să vizeze emoțiile și gândurile adolescentului, nu doar comportamentul lui.

Concluziile formulate au fost valorificate în alcătuirea pliantului informativ, produsul final al activității.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob”, prin intermediul părintelui director prof. Chichioacă Petru-Georgel, mulțumește Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi pentru colaborarea în cadrul acestui proiect.