Opera culturală bisericească la sate

La Todireni

„Un grup de elevi din clasa a VIII-a a Seminarului Dorohoian, sub conducerea dl. profesor de Limba română D. Popescu au dat o serbare culturală sătească în comuna Todireni din jud. Botoşani.

Programul sărbătorii a decurs astfel: de dimineaţă elevii împreună cu dl. Profesor au luat parte la slujba divină, corul seminarului dând răspunsurile la Sfânta Liturghie. Deşi vremea a fost cam ploioasă de dimineaţă, totuşi biserica din satul Todireni mare şi încăpătoare a fost arhiplină de săteni şi sătence. Totodată şi intelectualii satului au participat cu toţii la slujbe.

Predica, al cărei subiect a fost „Bogăţiile pământeşti şi viaţa viitoare” a fost rostită de elevul D. C. Răduceanu din cl. VIII-a. La sfârşitul slujbei, dl. învăţător Graur, în numele sătenilor din Todireni, şi-a exprimat cele mai calde sentimente de recunoştinţă şi admiraţie față de Seminarul din Dorohoi care depune, prin elevii săi, o muncă stăruitoare pentru înălţarea morală şi culturală a satelor noastre.

La ora 2 p.m. s-a început serbarea care s-a dat în şcoala satului, decurgând astfel: cuvântul de deschidere, cu subiectul: „Moravurile societăţii de astăzi şi mijloacele de regenerare morală” a fost ţinut de elevul D. C. Răduceanu din cl. VIII-a. S-au recitat poezii patriotice şi populare de către elevii Dimitrescu Traian, Nichilciuc Mihai şi Burduja Gheorghe. S-au executat cele mai frumoase coruri patriotice şi populare în frunte cu Imnul Seminarului, care a mişcat mult pe sătenii cari au luat parte la serbare. Corul a fost dirijat de elevul Dumitru Stan din cl. VIII-a.

În pauză, elevii: Mititelu, Bordeanu şi Burduja au distrat pe ascultători cu vioarele, executând cele mai frumoase arii naţionale. S-a jucat piesa „Vicleniile lui Scapie” comedie în trei acte de Moliere. Succesul piesei a fost desăvârşit. Rolurile au fost executate cu îndemânare şi preciziune. Serbarea s-a încheiat cu marşul Ernany.

De remarcat este că pe lângă numărul considerabil de săteni şi intelectuali ai satului Todireni, au venit la serbare şi învăţătorii din satele vecine precum şi sătenii, cari auziseră de mai înainte că vor veni seminariştii dela Dorohoi. După ce serbarea s-a terminat, elevii seminarişti au mers la hora din sat, pentru a cunoaşte ce fel de obiceiuri sunt prin partea locului, dar mai ales, să vadă dacă portul nostru naţional se mai menţine.

La masa de seară a luat parte şi preotul satului, părintele Lazăr Vasiliu, mulţumind călduros seminariştilor şi părintelui director Dumitru Furtună, devotat cu trup şi suflet satelor noastre de care se îngrijeşte atât prin scrieri, cât şi prin elevii sfinției sale.”

La Trestiana

„Potrivit programului întocmit de direcţiune şi despre care am vorbit la timp, cursul superior al Seminarului nostru a fost duminică 13 decembrie, la biserica din satul Trestiana.

Cu toate că vremea friguroasă şi poleiul făceau imposibilă circulaţia, la ora 7,30 dimineaţa, elevii se aflau la biserica de pe cea mai înaltă aşezare a satului, fiind o mare mulţime de săteni la slujbă.

A luat parte şi o delegaţie de locuitori din Broscăuți în frunte cu dl. primar al comunei. Elevii seminarişti din partea locului erau de față cu familiile lor.

Slujba a fost făcută de preoţii: C. Munteanu, profesor şi Octav Rotărescu, parohul din Trestiana.

Elevii au cântat la strane, distingându-se mai cu seamă: Gavriluță N. cl. VII-a şi Enache M. cl. V-a. Corurile au dat răspunsurile, impresionând pe cei de față cu executarea melodiilor. De remarcat vocea elevului Cozma N. cl. VI-a, un nepot direct al marelui Ion Creangă din Humulești.

Predica zilei a fost rostită de elevul Popescu C. cl. VII-a care a lămurit înţelesul Evangheliei pe înţelesul poporului, făcând astfel un frumos exerciţiu pentru viitoarea sa misiune. Părintele Furtună, directorul Seminarului, a completat predica, arătând datoria de astăzi ce o au satele față de biserică şi de neam şi a mulţumit sătenilor din Trestiana cari au răspuns cu atâta dragoste chemării ce li s-a făcut.

În urmă, dl. Nimereanu şi părintele Rotărescu au dat lămuriri seminariştilor despre trecutul bisericii şi al satului. Elevii profită foarte mult din aceste excursii duminicale. În numele „Fundaţiei Culturale Princepele Carol” ei vor continua acest ciclu după sărbătorile Crăciunului prin satele Fântânele, jud. Botoşani (2 Februarie) şi satele de pe malul Prutului (jud. Dorohoi şi Hotin).”

La Probotești 

Un grup de elevi, ai Seminarului din Dorohoi, sub conducerea părintelui V. Amălinei, au făcut o frumoasă inaugurare începutului lecțiunilor de catehizare a credincioșilor în satul Probotești din județul Dorohoi.

Serbarea a decurs în modul următor: de dimineață, s-a oficiat cu multă solemnitate serviciul religios în biserica satului de către părintele paroh N. Sandovici, iar răspunsurile au fost date de corul Seminarului. Au luat parte un număr foarte mare de credincioși. În frumoasa predică, pe care a ținut-o părintele N. Sandovici, prin cea mai înaltă expresie a sentimentelor, a arătat credincioșilor dragostea și admirația pentru elevii seminariști care au venit în mijlocul lor, rugând pe părintele V. Amălinei, ca în fiecare Duminică, să trimită un elev în acel sat, pentru a ține lecții de catehizare credincioșilor.

A urmat, apoi, predica elevului seminarist Vâlcu Gh. Cl. VIII–a, care a explicat credincioșilor, cu multă însuflețire, ce este biserica și ce reprezintă obiectele din ea.

Elevul Brânzei Valerian din cl. a VIII-a, fiu de sătean din Probotești, a predicat credincioșilor despre smerenia creștină. Predica a mișcat adânc inimele credincioșilor.

La terminarea serviciului religios, toți credincioșii care au fost la biserică, în frunte cu părintele N. Sandovici, învățătorii şi elevii seminariști au mers la școala din sat unde s-a mai dat încă o serbare. Părintele V. Amălinei a recomandat sătenilor, prin cele mai frumoase sfaturi să își dea copiii la școală și a adus mulțumiri părintelui N. Sandovici pentru primirea frumoasă pe care a făcut-o seminariștilor. Părintele N. Sandovici și învățătorul A. Mălășîncu, în numele credincioșilor, roagă pe părintele V. Amălinei să prezinte părintelui D. Furtună, directorul Seminarului cele mai călduroase mulțumiri pentru cinstea și sprijinul moral pe care le-a dat satului Probătești prin elevii săi.

Serbarea s-a încheiat printr-un marș executat de elevii seminariști.

La ora 1 p. m. s-a dat o masă în cinstea elevilor seminariști la școala din sat.

La masă, părintele N. Sandovici a dat sfaturi sănătoase de conducere în viața elevilor seminariști, la care au răspuns elevii Gheorghiu și Vâlcu, cl. VIII- a.

Elevii s-au întors la școală cu sufletele pline de entuziasm și întăriți în râvna de a continua în viitor frumoasa operă creștinească începută.

La Mitoc și Viişoara

Seminarul Teologic Ortodox „Pimen Mitropolitul” din Dorohoi, şi-a început activitatea cultural-religoasă prin sate în zilele de 21- 22 Noiembrie a.c. mergând în satul Mitoc din judeţul nostru şi apoi trecând în satul Viişoara din judeţul Hotin.

Excursiile acestea, în care elevii iau parte la serviciile religioase de prin sate şi apoi ţin predici şi şezători pentru popor, sunt de mare folos atât pentru popor care îşi cultivă sentimentul religios, cât şi pentru seminarişti, căci ei se formează pentru frumoasa lor misiune.

În ziua de 21 noiembrie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului), corul compus din 45 elevi din cursul superior în frumosul port naţional şi sub conducerea directorului au făcut o bucurie sătenilor din Mitoc.

Frumoasa biserică de acolo era neîncăpătoare. Pe lângă directorul Seminarului au slujit preoţii M. Mironescu din Crasnaleuca, Gheorghiu din Livenii-noi şi preotul N. Tătărășanu din Mitoc.

După predica rostită de elevul Gavriluță N. Din clasa VII-a, a vorbit poporului Directorul Seminarului Econ. D. Furtună, arătând datoriile tuturora de a se cultiva, de a se apropia de biserică, de a se feri de alcoolism şi altele, de a lupta pentru unificarea sufletească, de a se feri de ereticii adventişti, care nu caută decât divizarea şi vătămarea poporului.

În numele sătenilor, dl. Învăţător Al. Cristescu, vădit mişcat, a mulţumit seminariştilor pentru dragostea ce au avut de a începe activitatea lor în satul Mitoc.

A doua zi, duminică, un sobor de preoţi din judeţul Dorohoi şi din Basarabia a oficiat o slujbă în satul Viişoara, judeţul Hotin, unde corul Seminarului a dat răspunsurile.

Predica a fost ţinută de elevul Popovici Nicolae din cl. VII-a, după care au vorbit părintele C. Zamfirescu, vrednicul paroh din Săveni precum şi directorul Seminarului.

După masă, seminariștii au participat la o frumoasă şezătoare în localul școalei la care au fost prezenți și  învăţătorii din împrejurimi şi peste 1000 de săteni.

A vorbit poporului elevul Brânzei Valerian din cl. VII-a. Basarabenii au fost profund mişcaţi de aceste manifestări religioase şi culturale.

La Broscăuți 

„Sâmbătă, 30 ianuarie (Sf. Trei Ierarhi), Seminarul şi-a serbat patronul. După programul rânduit, această frumoasă serbare s-a săvârşit în mijlocul sătenilor, la biserica din Broscăuți.

Ştiind despre sosirea Seminarului, sătenii, în frunte cu autoritățile comunale şi şcolare, au făcut şcolarilor o călduroasă primire, biserica fiind neîncăpătoare pentru acest prilej. Slujba bisericească a fost săvârşită de către un sobor de preoți în frunte cu Pr. Dr. Alex. Sandovici, profesor, care a rostit о înălțătoare predică în numele corpului didactic al Seminarului, arătând însemnătatea înaltelor principii creştine.

Corul, cârmuit de şcolarul Popescu С. clasa VII-a, a dat răspunsurile în chip minunat. Apostolul a fost citit de către şcolarul bucovinean Hrişcă Visarion. Toți şcolarii purtau straie româneşti foarte frumoase, cântând la strane cu multă pricepere şi îndemnare, fiind călăuziți de către maestrul de muzică bisericească dl. V. Gh. Mihăilescu. De luat în seamă obiceiul că toți sătenii zic în cor „Crezul”, ceea ce a mişcat foarte mult pe şcolari, urmând a fi pus împlinit şi prin alte sate, căci astfel creştinii iau parte vie la sfânta slujbă.

La sfârşitul slujbei, cuvântarea pentru acel prilej, despre viața şi faptele celor Trei Ierarhi: Vasile, Grigore şi Ioan, ca trei luceferi ai creştinătății, cele mai înalte chipuri de urmat de către păstorii de suflete, a fost rostită de către şcolarul de clasa VII-a Afrăsinei Dumitru, mişcând pe săteni prin tonul blând, prin modestie şi bună pregătire.

Părintele Director al Seminarului, Econom. Dumitru Furtună, a arătat apoi că „mai cu seamă două sunt izvoarele din care trebuie să se însuflețească păstorii de mâine, în lupta îndârjită ce au s-o ducă împotriva ereticilor şi a scăderilor de tot felul: viața Sfinților Părinţi şi viața poporului. Față de poporul satelor, avem о mare datorie: să ne cufundăm în adâncul vieții acestui neam, să cercetăm toate ținuturile româneşti, să intrăm în casele poporului de la țară, să fim părtaşii acestei vieți naționale în timp şi în spațiu. Iată pentru ce seminariştii vor urma cu drag, şi de aici înainte, programul cutreierărilor în lumea satelor.”

La urmă, s-a dat citire unei telegrame de mulțumire trimise IPS Mitropolit Pimen, în numele seminarului şi al sătenilor. Vădit mişcați, dl. învățător D. Nechita, un cunoscut apostol cultural şi un bun organizator de coruri săteşti, precum şi părintele Alex. Sandovici, au mulțumit, în numele sătenilor, pentru alesul prilej de înălțare sufletească care s-a dat satului.

La Ungureni

Sub conducerea d-lui profesor Eugen Neculau, seminariştii au prezentat o frumoasă serbare la Căminul cultural din Ungureni, jud. Botoşani, în ziua de 11 februarie 1928, cu prezentarea filmului ”Viața lui Iisus”.

La Dealu-Zvorâştea 

În ziua de 18 februarie 1928, înfruntând frigul, omătul şi depărtarea, ei au făcut o şezătoare cu program educativ, la şcoala din Dealu-Zvorâştea, condusă de  d-l Şt. Ionescu.

Domnia sa, ca director al şcolii, a mulțumit călduros Seminarului pentru opera culturală ce îndeplineşte în lumea sătească, în  timpul când dl. Ministru Dr. С. Angelescu lupta din răsputeri pentru luminarea poporului.

La serbare au luat parte numeroși oameni din împrejurimi. Duminică dimineața, elevii au cântat la strană, în biserica satului, unde sfânta slujbă a fost săvârşită de noul paroh, Pr. V. Liciu.

La Cobâla 

„În ziua de 26 februarie 1928, ora 2 p.m., Seminarul a dat о şezătoare foarte mult gustată de popor, la şcoala din Cobâla, în numele Căminului cultural „Lumina Poporului” de sub conducerea d-lui învățător Ilie Airinei, un vrednic luptător pe tărâmul cultural în satul său. Părintele C. Munteanu a vorbit poporului despre însemnătatea postului.

Dl. Airinei salută prezența Seminarului şi a P.C. sale Econ. D. Furtună, directorul acestei şcoli şi preşedinte de onoare a Căminului, făcând o frumoasă dare de seamă despre progresele Căminului până în prezent.

Părintele Director a arătat menirea acestor Cămine de sub conducerea Seminarului, pentru ca să aibă un colorit eminamente creştin, în legătură cu bisericile din sat care trebuiesc restaurate, cu sufletul sătesc care trebuie păstrat în toată originalitatea sa, fìind ferit de înnoirile vătămătoare. Dă pildă că prin politică, lumea se înveninează, sătenii se amenință între ei — în timp ce vedem că pe la sate încep să se strice până şi cumpenele de la fântână. Cu câtă sfințenie se respectau în vremea de mai înainte, aceste aşezăminte creştineşti!”

Elevii clasei V-a au dat o frumoasă producție, iar corul condus de elevul Socianu Ilie, din cl. VII-a, a executat bucăți religioase şi populare admirabile.

La Prelipca 

„Sărbătoarea patronului a fost, pentru Seminarul din Dorohoi, un prilej de creştinească bucurie care să înalță sufletul blajin al satului şi de biserica lui săracă.

Se pun toate ostenelile, de conducătorii acestei şcoli, viața satului, izvor de puteri ce trebuiesc adăpate în lumină şi credință, să se lege sufletele elevilor, şi patronul a fost ca să simbolizeze în chip deosebit aceasta.

Sărbătoarea a fost ținută în satul Prelipca din apropierea imediată de Dorohoi.

De dimineață, elevii şi corpul didactic al şcolii s-au îndreptat către biserica satului, biserică veche bătrânească, de bârne, dar curată şi primitoare, inspirând credință şi evlavie ca şi sufletul bun al unui bătrân. Slujba s-a făcut de un sobor de preoți profesori şi din administrația seminarului compus din Pr. С. Munteanu, С. Ştefănescu şi Octav Rotărescu.

Elevii au cântat la străni urmăriți cu vădită dragoste de săteni. Corul, deasemenea a dat răspunsurile la Sf. Liturghie cu multă căldură, îmbrăcând în simțăminte de credință sufletele ascultătorilor, care nu mai încăpeau în biserică şi stăteau şi pe afară împrejurul ei.

Elevul Soceanu Ilie, din clasa VIII-a, a rostit o însuflețită predică, vorbind despre cei trei ierarhi ai Bisericii: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, şi făcând reuşite aplicări la viața de azi într-o expunere curată şi înțeleasă.

A vorbit apoi poporului P.C. sa Părintele Econ. D. Furtună, directorul Seminarului. Preacucernicia sa a arătat, în cuvinte care pătrundeau la inimă, dragostea ce o simte, împreună cu întreaga şcoală pentru ogorul satelor. A vorbit apoi despre muncă şi credință şi legătura strânsă ce trebuie să existe între ele, între muncă materială trupească şi cea sufletească de care depinde rezultatul străduințelor noastre şi fericirea. Trebuie să muncim şi trebuie să ne luminăm şi de aceea avem nevoie de luminători şi conducători sufleteşti, pe care să-i privească cu drag şi să-i asculte.

Preotul paroh a mulțumit, în numele credincioşilor, de bucuria ce le-a făcut vizita aceasta a Seminarului, şi slujba s-a terminat astfel într-o caldă apropiere şi mulțumire sufletească, cu care s-au întors elevii la şcoală şi sătenii acasă.

A urmat apoi o recepție, în casa direcțiunii, la care a luat parte, pe lângă corpul didactic, şi preşedintele comitetului şcolar şi directorii şcolilor din oraş. S-a toastat pentru M.S. Regele Mihai şi pentru Înaltul protector al şcolii, I.P.S. Mitropolit Pimen.

Părintele director a vorbit apoi despre rolul mare al seminariilor şi al Seminarului dorohoian în special, aşezat la răscrucea vechilor hotare, din punct de vedere sufletesc şi naţional, arătând ce se lucrează în şcoală pentru atingerea acestui scop. Cu vădită armonie sufletească, a făcut cunoscut celor prezenți că primele felicitări şi urări pentru binele şcolii, pe care le-a primit în ziua patronului, sunt de la un grup de foşti elevi, primii absolvenți, studenți în prezent la Facultatea de Teologie din Bucureşti, în cuvinte de o înduioşătoare sinceritate, ceea ce arată că legătura cu şcoala nu s-a rupt odată cu plecarea din ea.

Au mai vorbit şi alte persoane, arătând folosul ce aduce seminarul oraşului şi județului Dorohoiu şi simpatia ce i se poartã.

S-au expediat telegrame de omagiu I.P.S. Mitropolit Pimen şi d-lui Ministru al Cultelor Al. Lapedatu.”

Seara, sub conducerea spiritualilor, a avut loc о serbare a elevilor cu un bogat program, cu care s-a încheiat această zi de bucurie, de reculegere şi de întărire sufletească către munca pe care seminarul o are de dus mai departe.

La Vorniceni 

În ziua de Sf. Neculai (6 Decembrie 1924), satul Vorniceni, a avut cinstea să aibă de musafiri pe elevii Seminarului Dorohoi, în frunte cu directorul preotul Furtună şi alţi d-ni profesori.

Sătenii din comună, înţelegând importanţa acestui eveniment rar prin sate, și-au dat concursul că primirea să fie demnă de respectul ce se cuvine unui institut de cultură religioasă ca Seminarul Dorohoi.

Domnul Căzănescu evidențiază în cuvântarea sa importanța acestui moment, subliniind totodată că: „vizitarea satelor noastre de către o şcoală nu este şi nu trebuie să constituie evenimente rare. Vizitele cu scop educativ sunt necesare. Ele se impun cât de des şi de către toate școalele noastre secundare, căci ignoranța există încă la sate şi este trist că în loc de a veni școlile, scoboară la sate demagogia cu scopul de a învenui pe săteni.

Dar începutul de vizitare al satelor inaugurat de Seminarul Dorohoi este înălţător. În aceste vizite se oglindeşte dorul viitorilor preoţi, conduşi de vrednicul lor director şi profesori de a face legătura sufletească între ei şi sate, unde trebuie lumină şi iar lumină.

Manifestaţia Seminarului din Dorohoi şi lecturile tinerilor seminarişti dorohoeni formează formaţiunea unui sentiment frumos ieșit din sufletul unor viitori preoţi, plini de doruri de bine, pentru neamul nostru.”

 ***

Seminarul „Pimen Mitropolitul” a fost izvorul de apă vie la care se adăpau fiii celor trei provincii surori: Moldova, Bucovina și Basarabia. Neobosiții săi conducători, pe lângă munca pe care au depus-o pentru luminarea viitorilor apostoli ai neamului, pentru a sădi în sufletul lor dragoste în vederea misiunii ce-i aștepta, i-au trimis în mijocul celor care au plecat pentru a sta de vorbă cu ei, a le cunoaște sufletul și a le împărtăşi învățăturile pe care le-au căpătat în școală.