Paisianismul și redescoperirea rugăciunii

Sesiune de referate în cadrul  Anului comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi

Pe data de 15 noiembrie 2022, la Seminarului Teologic Dorohoi s-a desfășurat sesiunea de referate având ca temă Paisianismul și redescoperirea rugăciunii”, activitate coordonată de Director, pr. prof. Chichioacă Petru-Georgel. Au participat elevii claselor a XI-a și a XII-a Teologie ortodoxă, activitatea având ca scop evidențierea practicii rugăciunii în spiritualitatea ortodoxă românească, sub influența paisianismului.

Programul întâlnirii a început cu prezentarea unui material power-point despre viața și activitatea Sfântului Paisie Velicicovschi și curentul de înnoire monahală inițiat de el. Doi elevi din clasa a XII-a au pregătit și susținut referate pe tema dată.

În final s-a concluzionat că ecourile paisianismului în monahismul românesc au străbătut până în zilele noastre, astfel încât după 1990 în spaţiul românesc s-a reluat studiul vieţii şi activităţii Sfântului Paisie. Isihasmul paisian se deosebește de cel athonit prin modul de viață practicat: primul este chinovial, iar cel de-al doilea idioritmic. Astfel, isihasmul paisian antrenează viața întregii obști mănăstirești, uneori a mai multor mănăstiri împreună, între care are loc un rodnic și bogat schimb de experiență duhovnicească, adică o împreună-împărtășire din bucuriile duhovnicești.

Nichifor Crainic aprecia că aşezământul monahal stabilit de Sfântul Paisie a stat la baza revigorării monahismului contemporan.