Pelerinaj pe calea sfinților isihaști (zona Neamț)

Ținând cont că anul 2022 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și An comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi s-au desfășurat mai multe acțiuni cu caracter misionar-filantropic și educativ-duhovnicesc menite să aducă un orizont identitar în viața elevilor seminariști, dar și lumină în lume prin propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Astfel, în data de 7 mai 2022, preotul profesor Florea Viorel-Vasile a organizat un pelerinaj gratuit pentru 17 elevi ai Seminarului pentru a vizita la Mănăstirile din județul Neamț cu scopul de a oferi elevilor o imagine amplă asupra locurilor unde au viețuit sfinții isihaști și cum s-au nevoit ei până au primit cununa sfințeniei.

Menționăm astfel că au fost vizitate Mănăstirile Neamț, Secu, Sihăstria și Sihla unde elevii s-au rugat și au primit informații prețioase cu privire la istoricul mănăstirilor, cât și la viețuitori de seamă ce s-au remarcat prin credință, ascultare, smerenie, jertfă.

În itinerariul duhovnicesc toți participanții s-au rugat Sfântului Paisie de la Neamț, citindu-i acatistul și participând la slujba vecerniei de la Mănăstirea Sihla.

Acest pelerinaj a fost un succes și o bucurie duhovnicească pentru elevii seminariști căci  ei au perceput Sfinții ca niște modele în viața lor, vrednice de urmat, dar și pentru că de pelerinaj au beneficiat cei mai rugători și râvnitori elevi.

Pelerinajul pe calea Sfinților isihaști a avut ca obiectiv ca elevii seminariști să perceapă cât mai mult darurile duhovnicești, să le împroprieze în viața lor și prin acestea să devină la rândul lor modele vrednice de urmat în societate.