Prin expoziții

„Cu ocazia festivităţilor de sâmbătă pentru punerea pietrei fundamentale a seminarului s-au organizat două expoziţii de pictură şi desen în aula Liceului. Prima este aceea a d-lor N. Popovici Lespezi şi I. Cârdei. Cealaltă, mai puţin pretenţioasă, organizată de elevii seminarului în frunte cu d. I. Popescu, profesor de desen. Am putea vedea că la Seminar arta desenului nu este de loc mai prejos decât celelalte obiecte şi că se depune o muncă apreciabilă.

Expoziţiile au fost vizitate de un numeros public, lucru care denotă că amatorii de artă existau în număr destul de mare în oraş.”