Profesorii Seminarului

Seminarul, la început, a simţit lipsa profesorilor. Directorul era nevoit să-i aducă pe unii profesori de la Iaşi, care făceau naveta cu trenul. Pe parcurs, situaţia s-a redresat, corpul profesoral devenind unul de elită, alcătuit din licenţiaţi în teologie şi în alte domenii.

În afara preotului Dumitru Furtună, în cei zece ani de activitate ai Seminarului Teologic „Pimen Mitropolitul” au făcut parte din corpul profesoral cadre didactice care au pus mult suflet în pregătirea viitorilor preoți. Printre ei notăm pe:

 • Amza N. – profesor suplinitor la Desen și Caligrafie;
 • Alexandrescu Vasile – profesor de Filosofie și Limba latină;
 • Bozga R. Dumitru, a predat Lucru manual și Științe agricole;
 • Capră I. Constantin, avocatul – profesor de Drept și Istorie, fost primar al orașului Dorohoi;
 • Cârlan Petru – profesor de Muzică Vocală și Limbă germană;
 • Ciocan Haralamb – profesor de Fizică, Chimie și Drept;
 • Lt. Ciocârlan Constantin – a predat Muzică vocală;
 • Ciogolea Constantin – profesor de Limba franceză, Istorie și Geografie;
 • Colban Ilie – profesor definitiv de Istorie;
 • Diaconul Gheorghiţă Ilie – profesor de Dogmatică şi Morală;
 • Diaconul Sandovici Constantin, a fost Spiritualul Seminarului;
 • Econ. Grigorescu D. D. – a predat Teologia Dogmatică;
 • Grumăzescu Mihail – profesor de Limba română și Limba latină;
 • Cpt. Istrati Ioan – profesor de Gimnastică;
 • Lavronschi C. – Profesor de Geografie și Limba română la clasa I-a;
 • Mihăilescu Gh. Vasile – profesor de Muzică Bisericească (curs inferior), Caligrafia și Desenul;
 • Mironescu Gheorghe – Pedagog;
 • Mititelu Dimitrie – Institutor la Școala de aplicație a Seminarului;
 • Necolau D. Eugen – Psihologia, Logica;
 • Petrovici Valerian – medicul internatului – predă Igiena și Anatomia;
 • Popa Gheorghe – profesor de Desen și Caligrafie;
 • Popescu Constantin – Dirijorul corului;
 • Popescu Dumitru;
 • Pr. Arnăutu Vasile – Exegeza şi Apologetica;
 • Pr. Dr. Sandovici Alexandru –  N.T., Latină și Greacă;
 • Pr. Hadârcă Dumitru – Omiletica;
 • Pr. Munteanu Constantin – Spiritualul Seminarului – Omiletica și Liturgică, Dreptul Canonic;
 • Pr. Stupcanu Th. – a predat Muzica Bisericească (curs superior);
 • Pr. Ștefănescu Constantin – Istoria, NT şi VT;
 • Procopovici Eul. – Limba română;
 • Prutescu Ioan – profesor de Chimie, Fizică;
 • Racoviţa Grigore – Filosofia și Ștințele Naturale;
 • Sălceanu Dumitru – profesor de Limba latină și Drept;
 • Săveanu Dumitru – profesor de Limbă engleză și Limba germană;
 • Săvescu Gheorghe – Matematica;
 • Savencu Mircea – profesor de Limba latină și Limba română;
 • Șerbu Cezar – profesor de Istorie şi Geografie;
 • Vasiliu C. N. – medicul internatului – a predat Igiena și Anatomia.