Proiect artistic inedit al Seminarului din Dorohoi, dedicat memoriei părintelui Constantin Muha

Legătura evidentă din calendar dintre Ziua Sfântului Apostol Andrei și Ziua Națională a României și a românilor nu este întâmplătoare, ci este o împlinire a proniei cerești. Identitatea națională românească nu se poate imagina și nici defini în afara limbii și credinței. Unitatea românilor s-a făcut prin poporul condus de „preoți cu crucea-n mână” (…) Viața noastră este credința noastră, care ne-a ghidat spre marele act de voință națională din 1918. Este timpul să ne dăm seama că a rămâne fideli valorilor noastre, mai ales limbii și credinței, moștenirii clasice greco-latine și creștinismului, înseamnă a rămâne mereu noi înșine, adică români, în casa noastră numită România.”

(Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop)

Cu prilejul cinstirii în data de 30 noiembrie a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al românilor, și al celebrării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, președintele Academiei Române, Excelența Sa, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop, a transmis publicului un gând pios și o ofrandă de recunoștință îndreptate spre două evenimente cardinale ale istoriei naționale, „borne temporale ale începutului și sfârșitului” proiectului identitar, cultural și religios al românilor.

Suita celebrării celor două sărbători nu este deloc întâmplătoare, ci proniatoare, așa încât afirmația unui alt academician, pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, potrivit căruia „poporul român s-a născut creștin”, subliniază simfonia dintre cele două coordonate spirituale, dragostea de neam, din care izvorăște iubirea jertfelnică pentru semeni și slujirea devotată a comunității, și iubirea de Biserică, manifestată prin entuziasm misionar și vocație didactică.

Cu dorința de a evidenția valorile menționate mai sus și în lumina evenimentelor devenite tradiționale în urbea dorohoiană în ultimul sfert de secol, prilejuite de zilele de 30 Noiembrie și de 1 Decembrie, evenimente aduse la viață de ctitorul, sufletul, omul-instituție, „învățătorul de învățători de suflete”, mentorul și călăuzitorul a nenumărate promoții de enoriași la „școala credinței” și de elevi ai „școlii de la răscruci”, părintele profesor Constantin Muha, recent mutat la Domnul, în pofida condițiilor mai puțin prielnice unor activități ample, membrii Corului HARIS al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi, coordonați de dl. prof. Răzvan-Gabriel Sarafim, au realizat un proiect artistic deosebit și unic.  Intitulat „In memoriam Părintelui Profesor Iconom Stavrofor Constantin Muha”, proiectul constă într-un material video, care cuprinde o suită muzicală cu specific patriotic, alcătuită din diferite fragmente muzicale, interpretate de către elevii Seminarului dorohoian, atât în aer liber, cât și individual, bineînțeles cu respectarea tuturor normelor sanitare în vigoare.

Conjunctura în care a fost realizat și va fi promovat proiectul nu este deloc una întâmplătoare, acesta fiind finalizat pe parcursul celor 40 de zile scurse de la mutarea la Domnul a Părintelui Constantin, „slujitor devotat al Bisericii și al învățământului teologic românesc” – el însuși un neîntrecut melod și dirijor și, de asemenea, în amintirea evenimentelor festive sau comemorative, a concertelor de cântece patriotice și de colinde, de multă vreme devenite tradiție și așteptate cu multă încântare de către toți iubitorii de cultură, de credință și de neam din Dorohoi și nu numai.

Și întrucât anticul Democrit zicea că „acordul felului de a gândi naște prietenia” , se cuvine să aducem mulțumire celor care au făcut posibilă împlinirea proiectului: Marian Gălbău și prof. Răzvan-Gabriel Sarafim (acompaniament); Andrei-Dimitrie Gorgan (mixaj sunet); New Perspective of Art - Dragoș Buchi și Cosmin Gorgan (video); Primăriei Municipiului Dorohoi - domnul primar Ing. Dorin Alexandrescu, Pr. Prof. Petru-Georgel Chichioacă, directorul Seminarului; Pr. Prof. Vasile-Ionuț Crețu, consilier educativ, Prof. Răzvan-Gabriel Sarafim, coordonatorul proiectului.

Fie ca proiectul artistic „In memoriam Părintelui Profesor Iconom Stavrofor Constantin Muha”  să fie așezat ca o dovadă de recunoștință pentru darul unității de neam și de credință,  să ostoiască – fie și pentru câteva clipe, dorul după tot ceea ce a însemnat și va însemna părintele pentru zona noastră, și să cinstească amintirea și faptele nepieritoare ale părintelui Constantin cel blând, bun și jertfelnic. (Pr. Prof. Cosmin Constantin Pristavu, în numele colectivului de cadre didactice de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi)