Proiectul ROSE continuă în anul şcolar 2019-2020 la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi  este beneficiar al unui grant în valoare de 70.000 de Euro, finanțat din Schema de granturi pentru licee, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în scopul realizării Subproiectului intitulat „Performanţe crescute pentru un bacalaureat de succes”. Proiectul va fi derulat pe parcursul a patru ani (2018-2022) și își propune ca obiectiv general creşterea nivelului de cunoştinţe, formarea aptitudinilor si competenţelor necesare pentru promovarea examenului de bacalaureat şi tranziţia de la viața de liceu la învăţământul terţiar sau către accesul pe piaţa muncii. Prezenta propunere de proiect urmăreşte prin obiectivul asumat să creeze un cadru instituţional adecvat realizării unor programe remediale care să contribuie la  creşterea gradului  de participare şi promovare a examenului de bacalaureat, de participare a elevilor de liceu la viaţa activă. Acest lucru se va realiza prin creşterea numărului de elevi care îşi continuă studiile sau îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a programelor remediale, de dezvoltare personală, dar şi a celor extra-curriculare. Rezultate obținute în urma derulării primului an de proiect ROSE Echipa de management(proiect) formată din pr. prof. Constantin Muha - director al Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi, pr. prof. Petru-Georgel Chichioacă - coordonator de grant, pr. prof. Teodor-Cătălin Budacă - responsabil achiziții, pr. prof. Mihail-Bogdan Călinescu - responsabil al Echipei pentru pregătirea propunerii de proiect, Alina Livadariu - secretar,  pe parcursul primului an de proiect (octombrie 2018 – septembrie 2019) a gestionat/coordonat desfăşurarea următoarelor activităţi:

Activităţi de consiliere şi orientare vocaţională

 • Activităţi de dezvoltare personală
 • Achiziţie abonament online de dezvoltare personală elevi
 • Activităţi de consiliere pedagogică
 • Ore remediale la materiile la care elevii susţin examenul de bacalaureat
 • Achiziţie rechizite, materiale didactice şi consumabile imprimantă necesare activităţilor remediale
 • Activităţi în vederea creşterii interacţiunii elevilor cu modele pozitive/negative
 • Amenajarea a două Cabinete şcolare (limba română şi istorie-geografie)
 • Renovare săli de clasă
 • 88 de elevi implicați în activitățile pedagogice şi de sprijin
 • 41 de elevi implicaţi în activităţile extracurriculare

 La nivelul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi,   Proiectul ROSE continuă şi în anul 2 (octombrie 2019 – septembrie 2020); echipa de management va gestiona/coordona desfăşurarea următoarelor activităţi:

 • Activităţi de consiliere şi orientare vocaţională
 • Activităţi de dezvoltare personală
 • Activităţi de consiliere pedagogică
 • Ore remediale la materiile la care elevii susţin examenul de bacalaureat
 • Achiziţie rechizite, materiale didactice şi consumabile imprimantă necesare activităţilor remediale
 • Activităţi de pregătire intensivă în vederea obținerii, pe etape, a unor atestate de limbă străină recunoscute internațional
 • Desfășurarea de workshopuri cu părinți și elevi având ca produs final crearea unui ghid de bune practici pentru elevi și părinți, ghidul cuprinzând teme ce vizează relaţia părinte-elev, părinte-şcoală, părinte-comunitate
 • Activităţi în vederea creşterii interacţiunii elevilor cu modele pozitive/negative
 • Organizarea şi desfăşurarea de tabere de creaţie, expediţii, excursii de documentare

Prin proiectul ROSE elevii sunt  atrași să rămână după orele de curs, prin crearea unui climat mai apropiat de cel familial și oferindu-le șansa de a comunica mai mult cu colegii.