Repartizare BAC pentru 25,26 august

Proba D, de evaluare a competențelor digitale, se va desfășura în laboratoarele de informatică din școală, în ziua de 25 august 2022, între orele 12,30 și 14,30Candidații, care vor fi prezenți la ora 12,30, în fiecare zi de desfășurare a probei, sunt repartizați în sălile de laborator, în limita locurilor disponibile, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării. Asistenții verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
Proba D bacalaureat 2022 - august - septembrie

Proba D bacalaureat 2022 - august - septembrieLuigi IonescuPagina de prezentare a Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani

Proba C de evaluare a competențelor într-o limbă străină va avea loc în următoarele zile:

  • 26 august 2022, proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă.
    • Proba de înțelegere a unui text audiat începe la ora 12.00, cu durată de 20 minute, iar cea scrisă la ora 13.00, cu durată de 120 minute
    • Elevii vor fi prezenţi cu cel puţin o jumătate de oră înainte de începerea probelor!

Repartizarea candidaţilor la Proba C DE ÎNȚELEGERE A UNUI TEXT AUDIAT

Repartizarea candidaţilor la Proba C SCRISĂ

Proba C bacalaureat 2022 - august - septembrie

Proba C bacalaureat 2022 - august - septembrieLuigi IonescuPagina de prezentare a Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani