Rodnica activitate a Seminarului Dorohoian

Seminariștii în activitate misionară

Seminarul dorohoian continuă cu multă activitate rodnică opera întreprinsă pentru luminarea mulțimii.

Viitorii preoți desfășoară o activitate misionară din cele mai lăudabile, prin seria de conferințe săptămânale ținute de elevii clasei a VIII-a, sub conducerea preotului C. Munteanu, spiritualul Seminarului și confesorul garnizoanei, la toate companiile din regimentul 29 infanterie Dorohoi.

„Cazarea strânge la o laiţă și pe acei cari au ocolit calea școalei și a bisericei. Acestora numai aici li se poate da o îndrumare sănătoasă. Cei mai indicați pentru a îndeplini această misiune nu tocmai ușoară sunt preoții de mâine. Pentru că, în lipsă de biserică, soldații nu au unde să meargă la sărbători pentru a asculta slujba divină. În fiecare Duminică seminariștii sunt rânduiți să citească și să explice soldaților Evanghelia, îndrumându-i pe calea bună și sănătoasă.

Și în armată au pătruns rătăciți, cari, la rândul lor, caută să propage ideile sectanților cari sunt împotriva armatei și a organizației de stat. Seminariștii, primiți cu căldură de soldați, stau de vorbă ceasuri întregi cu cei rătăciți, căutând să-i readucă pe cei rătăciți la adevărata credință.

Elevii seminariști Olteanu și Simionescu C., cărora le fuseseră încredinţaţi trei adventiști, pentru a-i sustrage din rătăcire, au izbutit să aducă pe unul din ei la dreapta credință. Rătăcitul a fost dus la biserică, unde, cu lacrimi în ochi și pocăit, a îngenunchiat în fața altarului, făcându-și semnul crucii și sărutând sfintele icoane.

Este folositor și pentru soldați cari în timpul cât stau la cazarmă găsesc un fericit prilej de a se încălzi de curatul avânt al tinerilor seminariști. Două instituții care-și au din întâmplare clădirile alături și cari s-au împrietenit așa de bine.”