Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi la Seminarul din Dorohoi

Prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic de pretutindeni, a reprezentat și în anul 2022 pentru elevii, profesorii, absolvenții și binefăcătorii Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi un moment de aleasă bucurie duhovnicească, de recunoștință pentru binefacerile primite de-a lungul anului și o ocazie de a rememora jertfa înaintașilor.

Sfinții Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, evocați în memoria liturgică drept „apărători și luminători ai Bisericii, învățătorii cei mari, stâlpii cei neclintiți și vrednici păstori ai Bisericii, pilde de viață curată și sfântă”, reprezintă pentru toți cei care aleg să-I slujească lui Dumnezeu modele deosebite de viață virtuoasă și faptă milostivă, cuvânt înzestrat cu forță să schimbe sufletele și smerită cugetare la Dumnezeu, normativi prin învățătura și viața lor purtată în necontenită slujire a Liturghiei din cer și a liturghiei fratelui.

Programul manifestărilor a debutat liturgic vineri, 28 ianuarie a.c., prin oficierea slujbei de Te-Deum, recunoștință pentru darurile revărsate în viețile tuturor prin mijlocirea „troiței de Arhierei mult-lăudate”, urmate de slujba Parastasului întru amintirea vrednicilor de pomenire Părinți Profesori Dumitru Furtună, întemeietor în anul 1923 al Seminarului, și Constantin Muha, Director vreme de 25 de ani, precum și pentru „Mitropolitul Marii Uniri”, Pimen Georgescu, figură emblematică și cel dintâi patron al „Școlii de la Răscruci”. Momentul liturgic a fost săvârșit sub protia părintelui Protopop Stelian Ciurciun, înconjurat de un sobor de preoți profesori ai școlii, răspunsurile fiind oferite de elevii seminariști. Din programul cultural devenit tradiție nu au lipsit evocările de sinaxar, poemele recitate cu multă sensibilitate, frumosul exprimat în muzică, mișcare și interpretare, toate prezentate în sala „Pimen Mitropolitul” a Seminarului.

O firească prelungire a manifestărilor ocazionate de hramul de iarnă a reprezentat-o slujirea Vecerniei unită cu Litia, în preziua praznicului Sfinților Trei Ierarhi, de către un sobor de preoți profesori ai școlii, sub protia părintelui Director Petru-Georgel Chichioacă alături de părintele Paroh Cătălin Ifrim, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului – Vârgolici”, păstorită vreme de 25 de ani de părintele Furtună. În cuvântul de învățătură, părintele profesor Ionuț-Ștefan Apetrei, spiritualul Seminarului, a evocat personalitatea și lucrarea specifică a fiecăruia dintre cei trei mari corifei ai teologiei, tâlcuind pe înțelesul celor prezenți învățătura și pilda vieții lor. Răspunsurile la strană au fost interpretate de elevii seminariști, sub coordonarea profesorului de muzică, Răzvan Sarafim. De asemenea, a fost lansat și numărul recent al Revistei școlii, intitulată „Viața școlii tale”, publicație trimestrială redactată de un grup de elevi și profesori ai școlii.

Întrucât cei trei Ierarhi sunt considerați nu doar „dumnezeiești învățători ai dogmelor” și „izvoare ale cuvântării de Dumnezeu”, ci și mâini întinse spre ajutorul săracilor „ambasadorii cerului”, evenimentul a fost desăvârșit luni, 31 ianuarie, printr-o lucrare social-filantropică, prin intermediul căreia un număr de 130 de pachete cu rechizite școlare și produse de îmbrăcăminte și igienă au fost oferite elevilor de la Școala Profesională Specială „Ion Pillat”, precum și copiilor de la complexul de apartamente sociale „Amicii” din municipiu, prin mijlocirea părintelui profesor Vasile-Viorel Florea, însoțit de elevi-voluntari.

Cu sentimente de recunoștință pentru moștenirea primită de la înaintași, cu gânduri de prețuire și de felicitare pentru cei care se ostenesc în prezent pentru bunul mers al unității de învățământ teologic unică în arealul nostru, precum și cu speranță într-o lucrare educativă și formativă de calitate, rugăm pe Sfinții Trei Ierarhi să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi, sporindu-ne unitatea, credința, implicarea și entuziasmul!

            Bucură-te, Treime de Arhierei mult-lăudată!

(Text: Pr. Prof. Cosmin Constantin Pristavu, foto: Alexandra Niculina Damian)