Schimb de experiență în Larnaca, Cipru prin Erasmus+

În perioada 23-29 aprilie 2017, un  număr de trei cadre didactice și patru elevi de la  Seminarul Teologic  Liceal  “Sf. Ioan Iacob” Dorohoi a luat parte la a doua activitate de învățare, predare și formare, organizată de PAGKYPRIO LYKEIO Larnaca, Cipru  în cadrul Proiectului Erasmus+ “Little towns - big history - great opportunities” număr de referință 2016-1-PL01-KA219-026451_4  derulat în perioada 2016-2018. Au participat  câte patru elevi și  trei profesori din fiecare școală parteneră în proiect din Italia, Spania și Polonia. 

Elevii au putut lua contact direct cu cultura si tradițiile țării gazdă deoarece au fost invitati să petreacă șapte zile în sânul familiilor elevilor ciprioți. Programul activităților a inclus vizitarea liceului din Larnaca, participarea la câteva ore de curs în cadrul cărora elevii și profesorii au discutat despre sistemele educaționale ale țărilor partenere în proiect. Elevii și profesorii ciprioți au organizat concursuri care au vizat cunoașterea istoriei, culturii și tradițiilor orașelor din care provin instituțiile de învățământ partenere în proiect. 

Echipa noastră a câștigat jocul mediteranean și s-a clasat pe locul al doilea la vânătoarea de comeri. Toate școlile partenere au realizat o prezentare PPT în care au făcut cunoscută parte din istoria, cultura și tradițiile orașului din care provin. Pe baza PPT-urilor prezentate au fost alcătuite chestionarele și jocurile. 

Ca parte a activităților din proiect  am efectuat o vizită cercetare și  documentare în orașul Larnaca și împrejurimi pentru a intra în contact direct cu istoria și cultura țării gazdă. În prima zi delegația a fost primită de vice-primarul orașului Larnaca unde s-au purtat discuții despre importanța promovării valorilor istorice ale orașelor mici ca mijloc de atragere a turiștilor, având ca scop final creșterea economic a zonei. Domnul primar a felicitat echipele de proiect pentru inițiativă și ne-a asigurat de tot sprijinul dumnealui. Întâlnirea a fost un real succes. 

Toate activitățile propuse în proiect s-au desfășurat conform planificării. Elevii și ceilalți participanți în proiect și-au îmbunătățit cunoștințele de limba engleză, limba proiectului, și-au dovedit abilitățile de a lucra în echipă, au învățat lucruri noi despre cultura și istoria regiunii lor și a celorlalte țări partenere în proiect, au promovat cooperarea și toleranța.