„Seară duhovnicească”

Pe data de 9 decembrie,  în paraclisul Seminarului “Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi  a avut loc o întâlnire, deosebit de frumoasă, organizată în cadrul orelor de Convorbiri duhovniceşti, avându-l ca invitat pe Părintele arhim. Ioan Harpa, stareţul Mănăstirii Popăuţi şi exarh de zonă Botoşani al Arhiepiscopiei Iaşilor. Tema propusă ca subiect de meditaţie a fost „Sf. Spovedanie – Taină a morţii şi învierii cu Hristos şi în Hristos” a oferit cadrelor didactice şi elevilor seminarişti participanţi, câteva repere, izvorâte din experienţa ca duhovnic a părintelui Ioan, care a precizat în debutul cuvântării că „Taina Pocăinţei reprezintă o necesitate sufletească pentru creştinul care caută să-şi curăţească sufletul de patimi, pentru a deveni peşteră binecuvântată în care să se nască Hristos Domnul şi că preotul duhovnic este  povăţuitor şi tămăduitor al bolilor care vatămă firea omului, dar, mai ales devine prietenul care ne însoţeşte cu sfatul şi rugăciunea, în călătoria noastră spre Împărăţia cea cerească a Pruncului Hristos.” În cadrul discuţiilor purtate cu tinerii seminarişti, Părintele stareţ a răspuns punctual la mai multe întrebări care au vizat încercările prin care trec elevii la vârsta adolescenţei, importanţa luptei cu patimile, modul în care păcatul ca realitate existenţială orbeşte vederea duhovnicească a lucrării lui Dumnezeu în lume şi în viaţa personală,  pregătirea tinerilor pentru primirea Tainei Spovedaniei  în Postul Naşterii Domnului. Dialogul duhovnicesc a fost prilej de aducere aminte a unor momente memorabile  din istoria Bisericii, din viaţa şi povăţuirile unor mari părinţi, binecuvântaţi de Dumnezeu pentru viaţa aspră de nevoinţă, cu mari harisme şi bucurii sufleteşti, cu evocări nostalgice, dar cu multă încărcătură spirituală din copilăria şi din viaţa invitatului,ca student la Institutul Teologic de la Sibiu, multe dintre ele fiind legate de postului Crăciunului, timp sfânt al întoarcerii spre Dumnezeu şi spre familie. În încheiere, elevii seminarişti au fost îndemnaţi să se asemene magilor de la răsărit, care au adus daruri Pruncului dumnezeiesc, dar care s-au întors în ţara lor pe altă cale, ocolindu-l pe Irod, (simbol al păcatului)  şi să fie vestitori prin colinde, a bucuriei Naşterii Mântuitorului, în familiile lor şi în parohiile în care își vor desfăşura practica liturgică în timpul vacanţei de iarnă.

(Pr. Prof. Budacă Teodor – Cătălin)