Sfinții Trei Ierarhi, prăznuiți la Seminarul dorohoian

Începând cu secolul al XI-lea, prin contribuția mitropolitului Ioan al Evhaitelor sau Ioan Mavropous, în data de 30 ianuarie a fiecărui an Biserica cinstește laolaltă trei dintre personalitățile remarcabile din istoria sa, serbate și individual în cursul lunii ianuarie, „mari dascăli ai lumii și ierarhi", Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. 

Toți trei au trăit în secolul IV, numit „veacul de aur al Bisericii", primindu-și supranumele din partea comunității ecleziale, ca recunoaștere a darurilor comune și specifice primite de la Dumnezeu. Uniți în credința dreaptă pe care au avut-o și mărturisit-o cu înaltă competență și deplină asumare a responsabilităților pastorale, s-au asemănat în virtuți, nevoință și slujire, și s-au întâlnit în sfințenie, ca dar al lui Dumnezeu și rodire a faptelor credinței. Ne-au transmis calea spre adevărata filosofie, parcursă într-o relație de prietenie care a unit biserica de școală, lăsându-ne prețioase moșteniri, precum Regulile mari și mici fundamentale în viața de mănăstire, începuturile Filocaliei, Sfânta Liturghie și liturghia fratelui sau Vasiliada, principii filantropice și morale, creații poetice și omiletice neîntrecute până astăzi, cugetare profundă și pildă de răbdare e nedreptăților și a exilului. 

Peste veacuri, Sfinții Trei ierarhi rămân modele de gândire și viață creștină, conștiințe capabile ca prin contribuțiile lor la viața Bisericii să inspire, să călăuzească și să fie protectorii celor care caută, cu smerenie și sârguință, să le descopere învățătura. Începând din anul 1936, toate școlile teologice ortodoxe din lume i-au luat drept purtători de grijă pentru activitatea desfășurată, iar cei care se pregătesc să slujească Biserica i-au receptat drept pilde vii de slujire a lui Hristos și ai aproapelui.

 

Bucură-te, Treime de arhierei mult-lăudată!

 

Pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob" din localitatea Dorohoi, ziua de 30 ianuarie reprezintă un moment de recunoștință și de rugăciune dedicat marilor dascăli ai credinței și viețuirii creștine, Sfinții Trei Ierarhi. Urmând tradiției statornicite, în ajunul prăznuirii lor s-a săvârșit slujba Vecerniei Mari unite cu Litia, sub protia părintelui protopop Ionuț Ștefan Apetrei, înconjurat de un sobor de preoți profesori, absolvenți și colaboratori ai școlii, din care au făcut parte părintele director Petru-Georgel Chichioacă, părintele secretar al Protopopiatului Dorohoi, Daniel Precob, părintele Marian Iftodi, responsabilul cercului pedagogic al profesorilor de religie din zona Dorohoi, în prezența credincioșilor, binefăcătorilor, elevilor și absolvenților, răspunsurile la strană fiind oferite de corul Agnus, coordonat de domnul profesor Răzvan Sarafim.

Pe ierarhii lui Hristos și lauda părinților, pe turnurile credinței, pe dascălii credincioșilor și păzitorii, adunându-ne, iubitorilor de praznic, cu cântări de laudă să-I lăudăm, zicând: bucură-te luminătorul Bisericii, Vasile înțelepte, stâlpule cel neclintit. Bucură-te, minte cerească, preamare arhiereule, teologule Grigorie. Bucură-te, grăitorule în cuvinte de aur, Ioan cel cu totul de aur, propovăduitorul înflăcărat al pocăinței. Ci o, părinți de trei ori fericiți, nu încetați a vă ruga pururea lui Hristos pentru cei ce săvârșesc, cu credință și cu dragoste, preasfințita și dumnezeiască voastră pomenire!" (Sfântul Ioan al Ehvaitelor, Slava de la Litie 

La finalul slujbei, părintele protopop Ionuț-Ștefan Apetrei a rostit un cuvânt în care a apreciat aspectul caracteristic al instituției de învățământ din trecut în prezent, și anume evenimentul hramului și cinstirea ocrotitorilor școlii. „Anul 1994, noi cei din Sfântul Altar eram mai mici, mai slăbuți, mai copii, eram în anul I de Seminar și, printre primele cântări pe care le-am deprins de la părintele profesor Constantin Muha au fost cele legate de hramul de iarnă al Seminarului, când am aflat că Sfinții Trei Ierarhi sunt patronii și ocrotitorii școlilor de teologie. Anii au trecut și începem să înțelegem din ce în ce mai mult cât de așezați au fost acești trei arhierei în contextul timpului lor și darul pe care ei ni l-au făcut nouă, celor care suntem astăzi în Biserică…Față de acum treizeci de ani, astăzi noi suntem mai nefericiți și mai nemulțumiți ca niciodată. Ce s-a întâmplat cu noi? Iar răspunsul a venit de la sine, faptul că ne-am pierdut sensul vieții, nu mai găsim bucuria vieții pentru care merită să faci orice fel de sacrificiu, nu mai reușim să intrăm în adâncurile întâmplărilor de zi cu zi și să vedem cum mâna lui Dumnezeu scrie istoria timpului nostru. Și pentru că am pierdut acest sens, înțelegem de ce sfinții lui Dumnezeu – și mai ales Sfinții Trei Ierarhi, au fost atât de importanți atât la timpul lor, cât și pentru noi cei de astăzi".

Un cuvânt entuziast a fost rostit și de domnul profesor de dogmatică, dr. Vasile Postolachi, care a sintetizat viața și activitatea sfinților, evidențiind virtutea iubirii: „Pot fi ei exemple pentru tinerii de astăzi? Da, pentru că ei sunt slujitorii Acelui Dumnezeu despre care Biblia ne spune așa: <Iisus Hristos, ieri și astăzi același este>. Deoarece sunt slujitorii Celui Care rămâne în veac, și ei rămân exemple pentru fiecare dintre noi. Din viața lor frumoasă mă opresc la un aspect, anume la exemplul lor de iubire, atât prin cuvinte, cât și prin fapte. Omul faptelor este cu mult mai de preț decât omul cuvintelor, a spus Sfântul Vasile cel Mare, pentru că omul faptelor, chiar și când tace, îi învață pe alții. Sfântul Grigorie Teologul ne spune că atâta timp cât plutești pe marea vieții, mânat de vânt prielnic, întinde mâna celui căzut pradă valurilor, căci atunci când vei avea nevoie, și Dumnezeu îți va întinde mâna. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată în mii de pagini că nimic nu-l aseamănă mai mult pe om cu Dumnezeu decât iubirea aproapelui. Nu uitați că în Sfântul Vasile vedem un exemplu de faptă, fiind numit mâna faptelor bune, în Sfântul Grigorie un exemplu de înțelepciune, fiind numit mintea dogmelor, și în Sfântul Ioan un exemplu de cuvântări, socotit gura cuvântărilor." 

Părintele spiritual Claudiu Mihai Foca a adăugat o serie de îndemnuri, adresându-se cu emoție seminariștilor, în care a subliniat motivația care a dus la prăznuirea celor Trei Ierarhi într-o singură zi: „Cu toții au viețuit în veacul al IV-lea, au fost ierarhi, care și-au apărat Biserica, au odrăslit în familii în care un rol deosebit l-au avut mamele, Emilia, Nona și Antuza, care au fost aproape de copiii lor, oferindu-le o educație aleasă. În cartea <Gură de Aur, atletul lui Hristos> ni se prezintă cum adolescentul Ioan dorea să devină sfânt. Câți dintre tinerii noștri de astăzi își mai doresc să devină preoți? Câți dintre noi ne dorim să devenim sfinți? De asemenea, cu toții au fugit de preoție, nu pentru că au fost lași, ci pentru că știau ce sublimă este taina preoției, care se săvârșește pe pământ, dar are rânduiala în cer. Cei care au ajuns în acest Seminar, să-și dea seama ce lucrare frumoasă și-au ales…Să înțelegem toate aceste lucruri frumoase pe care sfinții Ierarhi ni le-au lăsat și să le ducem după măsura posibilităților noastre, să țintim spre cele înalte. Drumul spre mântuire este mai lung decât un drum până la stele, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, de aceea să încercăm și noi măcar să avem aceeastă statură de antropos și să privim la stele, la cer, și să-l rugăm pe Dumnezeu să ne întărească să ajungem acolo."

La final, părintele director Petru Georgel Chichioacă a adus mulțumiri celor prezenți la vreme de rugăciune, program care se va continua ziua următoare, prin săvârșirea slujbei Utreniei, Acatistului și Sfintei Liturghii, urmate de pomenirea ctitorilor.

 

Hramul școlii, împreună-rugăciune și împreună-bucurie

 

„Pentru mine, hramul școlii reprezintă unicul prilej de întâlnire a sufletelor ce sunt în unire duhovnicească prin sentiment, trăire, iubire și nu în ultimul rând amintire. Când mă gândesc la această zi sfântă, am în minte cuvântul acasă, locul unde sufletu-mi trăiește și acum datorită momentelor de maximă împlinire, fapt ce îl datorez rugăciunilor Sfinților Trei Ierarhi, fără ale căror mijlociri, nimic din ce sunt astăzi nu ar fi fost existat." (Robert Rus, clasa a X-a Teologie)

„În toată dimensiunea sa duhovnicească, hramul unei biserici, în cazul nostru, a unei școli de teologie, este un moment prielnic de o împreună-prăznuire a ocrotitorilor acelui așezământ prin care îi venerăm prin ale noastre rugăciuni și cântări de laudă. Acesta păstrează mereu acea unire dintre absolvenți, profesori și elevi. Unire ce duce la împreună rugăciune, mai exact la o așa-zisă recunoștință, și la împreună bucurie, evidențiind defapt, bucuria sărbătorii, iar nu prilejurile lumești a unei bucurii. 

Sfinții Trei Ierarhi, să ne ocrotească pe fiecare, mijlocind pururea, pentru noi, la tronul Preasfintei Treimi!" (Emanuel Simean, XI Teologie)

 

Prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi, o sărbătoare a întregii Ortodoxii

 

 Bucuria a fost încununată în ziua praznicului, prin oficierea Utreniei, Acatistului Sfinților Trei Ierarhi și a Sfintei Liturghii sub protia părintelui protopop Ionuț-Ștefan Apetrei, absolvent în promoția 1999 și mai apoi cadru didactic în Seminar, împreună cu un sobor de părinți profesori, în prezența elevilor, absolvenților, profesorilor, binefăcătorilor instituției de învățământ, alături de care a participat și domnul primar al municipiului, ing. Dorin Alexandrescu. În cuvântul de învățătură, părintele protopop a subliniat rolul școlilor de teologie în „Ziua Sfinților Trei Ierarhi este o zi de mare sărbătoare pentru toată Ortodoxia, dar în mod deosebit este o mare sărbătoare pentru școlile de teologie, facultăți și seminarii, deoarece ei sunt patronii învățământului teologic. Sfinții Ierarhi au fost admirați pentru credința lor, pentru cultura, pentru evlavia lor, pentru că au luptat pentru credință și au fost buni păstori ai turmei lui Hristos. Ei au fost uniți în primul rând prin lupta lor pentru credința în Sfânta Treime."

În această zi sunt pomeniți și evidențiați toți cei care se ostenesc în școlile de teologie, seminarii și facultăți, deoarece avem nevoie de preoți foarte buni. „Preotul are o lucrare sfântă de la Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că Dumnezeu-Sfânta Treime împrumută chipul, vocea și mâna preotului, și prin preot lucrează pentru sfințirea poporului Său. Este nevoie de foarte multă trudă, de valorile transmise prin profesorii noștri, smerenia, râvna și respoonsabilitatea slujirii poporului. De aceea se cuvine să avem un gând pios de rugăciune pentru ctitorii Seminarului din Dorohoi, pentru părintele Dumitru Furtună, pentru părintele Constantin Muha, și un gând de felicitare părintelui Petru-Georgel Chichioacă, pentru modul în care a preluat conducerea Seminarului și școala noastră merge cu bine spre a-și împlini rostul ei. Gând de mulțumire părinților profesori, doamnelor și domnilor profesori, părinților și elevilor școlii, dumneavoastră celor prezenți, deoarece așa cum teologia noastră s-a întemeiat pe teologia Sfinților Trei Ierarhi și rugăciunea noastră a preoților se așează pe temelia dragostei și a rugăciunii fiecăruia dintre dumneavoastră", a precizat cu emoție părintele protopop.

Părintele director a mulțumit tuturor celor care susțin constant activitățile și nevoile Seminarului, menționând că Sfinții Trei Ierarhi sunt „modele și exemple pentru tineri de seriozitate, de râvnă a dobândi învățătura folositoare pentru mântuire, de viață morală curată, pentru profesori modele de responsabilitate, de însușire temeinică a cunoștințelor transmise elevilor, pentru că toți Sfinții Ierarhi au avut studii deosebite, teologice, filosofice, retorice, oameni pregătiți, care nu au adaptat învățătura creștină la studiile profane, ci dimpotrivă, au adaptat filosofia și celelalte domenii la învățătura creștină. Sfinții Trei Ierarhi au arătat calea pentru slujitorii Bisericii și pentru tineri."