Simpozion județean la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi

În data de 27 februarie 2023, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi a organizat secțiunea Simpozion a Proiectului Concurs-simpozion „Țara de sus – vatră de cultură și spiritualitate”, ediția I, inclus în Calendarul competițiilor școlare și în Calendarul activităților educative județene la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.

Evenimentul, desfășurat începând cu orele 14.30 în regim online pentru participanții celorlalte instituții de învățământ și fizic la nivelul Seminarului, în Sala de festivități „Pimen Mitropolitul”, a debutat prin cuvântul de bun venit adresat de Părintele Director Petru-Georgel Chichioacă, în care au fost prezentate scopul și obiectivele manifestării: cunoașterea personalităților marcante ale culturii și spiritualității din zona de nord a Moldovei și evidențierea lor ca repere pentru tinerii seminariști, evidențierea programului-cadru al anului comemorativ dedicat cântăreților și imnografilor bisericești prin realizare de eseuri și referate pe tematica propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și formarea priceperilor de alcătuire a unei lucrări științifice, ca urmare a lecturii, cercetării și valorificării surselor de informație.

„Simpozionul promovează valorile culturale și spirituale ale ținutului în care ne desfășurăm activitatea”

A urmat apoi cuvântul Părintelui Profesor Liviu Botezatu, Inspector de specialitate pe disciplina Religie ortodoxă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, care a apreciat plus-valoarea adusă de un astfel de eveniment pentru comunitatea educațională locală, regională și internațională, eveniment care împlinește totodată și dezideratele educaționale din actualitate privind crearea de activități extrașcolare și extracurriculare de calitate pe disciplina religie:  „Sunt promovate valorile culturale și spirituale ale ținutului acestuia în care ne desfășurăm activitatea. Preocuparea mea ca inspector de religie a fost mereu să-i îndemn pe profesori să depună proiecte în calendarul activităților la nivelul Inspectoratului Școlar, care să scoată în evidență aspectele acestea de spiritualitate, culturalitate, de morală și altele asemenea. Bucuria mea vine datoriră temei, o temă inspirat aleasă, care, consider eu, a fost aleasă pentru a scoate în evidență valorile neamului nostru românesc, cu atât mai mult cu cât acestea sunt aproape de noi, și ne aduc aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei 13,7: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa”. În același asentiment, consider că acest Simpozion își începe astăzi desfășurarea și cred eu că fiecare personalitate care va fi discutată va fi un reper pentru cei prezenți și pentru cei care urmăresc sau vor citi materialele prezentate. Felicitări Părinte Director, felicitări Seminarului de la Dorohoi pentru inițiativă și colaborare cu celelalte școli din regiune, dar și la nivel național și chiar internațional, și consider că într-o perioadă de timp acest Simpozion-Concurs poate ajunge să fie cuprins în calendarul ministerului educației. Mult succes și felicitări tuturor!”(pr. prof. Liviu Botezatu, inspector școlar pe disciplina religie)

„Ție, Doamne, înălțăm cântare,

Ţie ne rugăm cu voce tare,

Toţi pe Tine Te slăvim,

Prin cântare sfântă Ţie îţi slujim.”

Corul Agnus al Seminarului, coordonat de prof. Răzvan-Gabriel Sarafim, profesor de muzică psaltică și liniară, a interpretat cântarea „Imnul psalților”, versuri și muzică de pr. Cristian Alexandru, membru al grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din București, evidențiind legătura dintre conținutul de învățătură de credință al imnelor bisericești și transmiterea acestuia prin intermediul muzicii bizantine. Profesorul dr. Vasile Postolachi a dat citire mesajului transmis de decanul Facultății deTeologie Romano-Catolică din Vitoria Gasteiz, Spania, un partener de nădejde în proiectele sociale și filantropice desfășurate trans-national, respectiv „Cartea unește inimi” și „Masa bucuriei”, pentru ca mai apoi elevii să își prezinte în plen referatele.

„Trebuie să menționez că printre partenerii acestui proiect se numără Seminariile Teologice „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea, „Sfântul Andrei” din Galați, Liceul Teoretic din Lipcani, Republica Moldova, precum și numeroase școli din țară, așa că într-adevăr acest proiect se conturează de la început având o anvergură națională, depășind chiar granițele țării. De asemenea, datorită domnului profesor Vasile Postolachi, care a urmat studii doctorale la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Vitoria Gasteiz, Spania și a legat o frumoasă prietenie cu părintele profesor Jose Antonio Badiola, pe atunci Decan al instituției de învățământ, părintele a ținut să ne adreseze un cuvânt, în speranța participării la edițiile viitoare ale Simpozionului.” (pr. prof. Petru-Georgel Chichioacă)

La finalul prezentărilor, corul Agnus, dirijat de această dată de elevul Ștefan-Teodor Apetrei din clasa a XII-a profilul Teologie, a interpretat melodia corală „Miluiește-mă, Dumnezeule”, de Gheorghe Cucu.

Să vă apreciați istoria, cultura, credința strămoșească!

Proiectul Concurs-simpozion „Țara de sus – vatră de cultură și spiritualitate”, ediția I va continua prin jurizarea lucrărilor trimise la celelalte două secțiuni, literară și artistică, pentru ca mai apoi articolele să fie reunite și publicate în Revista Simpozionului. De asemenea, în semn de prețuire a făuritorilor Seminarului, de la a cărui înființare se vor împlini anul acesta 100 de ani, profesori și elevi au oficiat slujba parastasului la mormântul ctitorului, pr. prof. dr. Dumitru Furtună (26 febr. 1890 – 15 ian. 1965), cărturar și folclorist de excepție al zonei noastre, pomenind totodată și pe ceilalți profesori, elevi, ostenitori și binefăcători ai școlii, precum pr. Constantin Muha, pr. Vasile Cojocariu și alții.

„Mulțumim tuturor celor care au participat, care s-au implicat, părinților profesori și profesorilor coordonatori și celor care au coordonat desfășurarea în bune condiții a transmisiunii video și audio a evenimentului, doamnei director Paula Stoleru de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, domnului profesor Alexandru Apostol și mulțumesc vouă tuturor participanților. În linii mari a fost un început bun pentru noi și pentru școala noastră în ce privește acest proiect și sperăm că toate personalitățile evocate din planul vieții culturale precum George Enescu, Grigore Vieru, Angela Paveliuc Olariu, Eugen Neculau, părintele Ilie Cleopa, psalții și imnografii bisericești a căror viață și activitate s-a evocat, să reprezinte un model pentru elevii seminariști. Să vă apreciați istoria, cultura, credința strămoșească, toate aceste comori să le valorificați și să le aplicați în viața voastră, Felicitări tuturor!”, a adăugat în final Directorul instituției de învățământ dorohoiene, pr. prof. Petru-Georgel Chichioacă.

Pr. Prof. Pristavu Cosmin Constantin