Simpozionul „Țara de sus, vatră de spiritualitate și cultură românească”

„Ancorați în trecut, trăim prezentul în perspectiva unui viitor mai bun.”

Simpozion județean organizat la  Seminarul Teologic din Dorohoi, ediția a II-a

 

                În data de 26 februarie a.c., Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din municipiul Dorohoi a găzduit a doua ediție a Simpozionului din cadrul Proiectului Județean „Țara de sus, vatră de spiritualitate și cultură românească”, o sărbătoare a demnității, culturii și spiritualității botoșănene, și nu numai.

            Proiectul județean, organizat în perioada decembrie 2023 – februarie 2024, pornește de la nevoia valorizării modelelor de spiritualitate și cultură prezențe în arealul geografic al Țării de sus și oferirii acestora tinerei generații, ca paradigme de viață spirituală și culturală. De asemenea, organizatorii au oferit posibilitatea ca referatele să fie alcătuite în corelație cu tematica anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și comemorativ, al tuturor sfinților doctori fără de arginți. În această perspectivă, Simpozionul a fost structurat pe secțiuni dedicate elevilor – creații literare (poezie și eseu), creații artistice (desene și pictură) și eseuri, precum și cadrelor didactice (referate și eseu).

            Așezată liturgic la începutul perioadei Triodului și în ziua de comemorare a ctitorului Seminarului, preotul, cărturarul și folcloristul dr. Dumitru Furtună (26 februarie 1890 – 15 ianuarie 1965), Simpozionul a fost organizat în format fizic, dar accesibil și online, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și inclus în calendarul activităților educative județene, depășind cu mult spațiul județean, întrucât s-a bucurat de onoranta prezență a numeroși oaspeți veniți din țară și de peste hotare, dintre care amintim: prof. Bogdan-Gheorghe Suruciuc, inspector școlar general al ISJ Botoșani, prof. Vitalie Știrbu, inspector școlar general al Direcției de Învățământ, Tineret și Sport Brinceni, Republica Moldova, însoțit de prof. Rodica Cojocaru, inspector general adjunct, prof. Galina Gumen, inspector centrul metodic, prof. Elena Știrbu, director școala Gimnazială Larga, prof. Angela Iateniuc și prof. Gutiera Seiciuc de la Liceul Teoretic Lipcani, pr. prof. Liviu Botezatu, inspector de specialitate ISJ Botoșani, pr. prof. dr. Constantin Simiraș, director al Seminarului Teologic din Iași, pr. prof. dr. Daniel Dascălu, directorul Seminarului Teologic din Botoșani, arhid. prof. dr. Bogdan-Mihai Hrișcă, directorul Seminarului Teologic din Suceava, prof. Paula-Mihaela Stoleru, director Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, prof. Oana Mihaela Gavrilescu, director Școala Gimnazială nr. 1 Rădăuți Prut, pr. prof. Gabriel-Ioan Pelin, spiritual al Seminarului Teologic din Galați, pr. Ionuț-Ștefan Apetrei, protopop al Protopopiatului Dorohoi, Col. (r) Doru Pogoreanu, director al editurii Prospexi Dorohoi, prof. pensionar Adrian Zaharia, fost inspector al ISJ Botoșani, dimpreună cu numeroase cadre didactice de la școlile participante, însoțiți de elevi. Cu participare indirectă, Sipozionul s-a bucurat și de colaborarea din partea pr. prof. Jose Antonio Badiola - Decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică din Vitoria Gasteiz, Spania.

            Lucrările Simpozionului propriu-zis au fost precedate de oficierea slujbei de Te-Deum, de pomenirea ctitorilor, elevilor, profesorilor și binefăcătorilor „școlii de la Răscruci” adormiți întru Domnul, săvârșite în Paraclisul Seminarului, pentru ca ulterior să fie vernisată expoziția cuprinzând lucrările artistice ale proiectului.    

După luările de cuvânt ale oficialităților prezente, a urmat prezentarea lucrărilor alcătuite de cadre didactice și elevi, pe cele două secțiuni, deschis de o inedită lansare și  prezentare de carte, intitulată Preoția voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa!, lucrare în două volume, alcătuită de părintele Marius Onofrei, absolvent al Seminarului din Dorohoi și pasionat cercetător al istoriei locale.

În deschiderea Simpozionului județean „Țara de Sus - vatră de spiritualitate și cultură românească”, pr. prof. Petru-Georgel Chichioacă a urat „Bun venit” tuturor invitaților și participanților, făcând apoi câteva precizări cu privire la această ediție.

„Aflat la a doua ediție, Simpozionul este înscris în Calendarul activităților educative județene. Receptivitatea cu care a fost primit și implicarea cu mult interes a unui număr mare de profesori și elevi ne motivează ca în viitor să facem demersurile necesare înscrierii în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene

De altfel, anvergura proiectului este deja de un astfel de nivel. Inspirați de tematica proiectului inițiat și derulat de Seminarul Teologic dorohoian s-au pregătit cu lucrări 33 profesori și 296 elevi din 25 județe, 78 unități de învățământ partenere, remarcându-se inclusiv alăturarea unor participanți din Republica Moldova, Ucraina și Spania.

Împărtășesc aceeași opinie cu domnul profesor Dumitru Borțun (doctor în filosofie și profesor universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București), care a făcut o observație îngrijorătoare cu privire la nivelul de conștientizare istorică și culturală de care dă dovadă o parte din tânăra generație. Dumnealui relata că soția sa, de asemenea cadru universitar, a fost întrebată de un student de ce trebuie să citească și să știe ce a spus Platon, că ≪ăla a murit demult≫. ≪Această viziune, un fel de cancel culture, de cultură a anulării - tot ce este vechi nu mai merită studiat, noi citim p-ăștia care sunt în viață, care ne spun ceva. Trăim într-o coală de hârtie, nu mai avem a treia dimensiune, timpul, Generația actuală nu știe că este moștenitoarea unei tradiții și că are misiunea de a o duce mai departe≫ (prof. Dumitru Borțun)

Rolul profesorilor este să ajute actuala generație să aibă conștiință istorică, conștiință temporală, conștiință geografică, să știe unde se situează ca țară, ca popor, care îi sunt vecinii... . Aceste lucruri țin de natura școlii, de calitatea profesorilor din școală, fără a trăda sau abdica de la statutul de educator. Școala, pe lângă pregătirea elevilor pentru examenele viitoare, trebuie să aibă în vedere și înzestrarea tinerilor cu valori umane și sociale. 

Prin implicarea în Proiectul județean „Țara de Sus - vatră de spiritualitate și cultură românească”, participanții au posibilitatea de a-și reaminti, ori de a cunoaște, care le sunt înaintașii din perspectivă culturală, spirituală.”

După această introducere, au luat cuvântul invitații.

            „Vă felicit pentru că vă aflați la a doua ediție, gândind în perspectivă și dorind să-l duceți la nivel național, pentru îndrăzneala de a face acest proiect, deoarece, dacă ne uităm originile, nu avem viitor. Vreau să cred că școlile din județ vor lua exemplu de bună practică privind la ceea ce se întâmplă în învățământul teologic din județul Botoșani, învățământ aflat pe un trend ascendent, cu cadre didactice pe care noi ne bazăm și cu activități cu care ne mândrim! Încrederea de care se bucură biserica trebuie fructificată în rândul copiilor și al tinerilor. Vă ofer toată recunoștința în ce privește neuitarea vatrei românești!” (prof. Bogdan-Gheorghe Suruciuc, Inspector General ISJ Botoșani)

            „Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan binecuvântează lucrările Simpozionului și ne asigură de toată prețuirea pentru astfel de evenimente culturale organizate de Seminarii. Un alt gând este cel de felicitare pentru inițiatorii, organizatorii și participanții la acest Simpozion, cu dorința ca Simpozionul să se transforme într-unul interjudețean și național. Doresc ca, la finalul zilei, fiecare dintre noi să considere timpul petrecut la Seminarul dorohoian un timp cu folos, un câștig personal, cultural și spiritual.” (pr. Bogdan-Ștefan Mihai, reprezentant al Centrului Eparhial Iași)

            „M-am bucurat foarte mult pentru purtarea de grijă pe care o aveți față de valorile spirituale ale neamului omenesc. Sunt două dileme ale tinerei generații, dorind să se adapteze la ce este nou, însă întorcându-se la origini, la tradiții, la portul popular. Valorile spirituale pe care încercații să le reînviați aici constituie un reper de orientare puternic pentru tineri, derutați de modernismul de azi. Nicolae Iorga spunea că un om moare atunci când nu-și mai amintește nimeni de el. Vă felicit, părinte director, pentru toată activitatea și mă bucură foarte mult preocuparea școlii teologice de aici pentru promovarea culturii și spiritualității românești. (pr. prof. Liviu Botezatu, Inspector școlar de specialitate)

            „Pocăința este lucrarea terapeutică a Bisericii prin care Hristos-Domnul vindecă făptura omenească, lucrare de vindecare care se împlinește prin misiunea și activitatea Bisericii, dar și a școlii. Lucrarea Bisericii înseamnă și înnoire, sfințire, îndumnezeire, ridicare din lumesc la ceea ce este ceresc. Cum se poate lumina, sfinți, înveșnici firea omenească? Avem două mari daruri de la Dumnezeu. Primul dar este spiritualitatea, credința, cel de-al doilea este cultura creștină. Cuvântul vatră duce cu gândul la spațiul în care se zămislesc valorile care ne definesc ca neam și credință. Prin acest simpozion, Biserica ne arată că ținutul nostru este unul binecuvântat, deoarece din frământătura lui  s-au născut personalități, care ne reprezintă cu cinste în variate domenii de activitate. Mă bucur pentru că Seminarul din Dorohoi reușește să ducă la cote înalte tot ceea ce înseamnă performanță în domeniile educației, culturii și spiritualității. Felicit pe părintele director, pe toți profesorii și ostenitorii Seminarului implicați în acest eveniment de mare ținută! ”(pr. prof. Ionuț-Ștefan Apetrei, protopop al Protopopiatului Dorohoi)  

            „Mă adresez cu alese salutări, sunt foarte onorat pentru invitație. Am făcut cunoștință cu instituția dumneavoastră prin intermediul dlui profesor Vasile Postolache, alături de care avem o colaborare mai veche, care unește malurile Prutului, și m-am bucurat mult să văd deschiderea instituției dumneavoastră, drept dovadă l-am văzut pe dl Vasile însoțit de domnul profesor Răzvan-Gabriel Sarafim, care au colindat la Liceul Teoretic din Lipcani. Țara de sus este o vatră de cultură, fapt confirmat atât de marile personalități de aici, dar aș dori să extind această listă, făcând cunoștință publicului larg și cu personalități precum poetul Grigore Vieru, academicianul Mihai Cimpoi, tenorul și artist al poporului Mihai Munteanu, compozitorul și dirijor Dumitru Blajinu, actorul Victor Ciutac, scriitorul Constantin Stamate Ciurea. Deschiderea spre un dialog constructiv și eficient va asigura o nouă perspectivă de colaborare fructuoasă, pentru noi și pentru elevii de pe ambele maluri ale Prutului, care vor putea face un frumos schimb de experiență, învățând unii de la alții valorile umane și naționale, racordându-ne la actualitate. Vă mulțumesc mult! Succes în tot ce faceți!” (prof. Vitalie Știrbu, inspector școlar general al Direcției de Învățământ, Tineret și Sport Brinceni, Republica Moldova) 

„Este un moment de sărbătoare, un eveniment deosebit, deoarece cuvântul vatră, menționat în titlu, leagă seminariile între ele, deoarece Seminarul de la Iași a fost vatră și matcă a seminariilor din cuprinsul Moldovei. Preotul cărturar Dumitru Furtună a fost un eminent absolvent a Seminarului Veniamin Costachi din Iași. Evenimentul aduce un plus de cunoaștere, crează punți de legătură, reînnoiește legăturile dintre seminarii. Mitropolitul Bartolomeu Anania spunea că omul fără cultură este un înger apter, fără aripi, de aceea seminariile trebuie să rămână focare de lumină. Părintele Dumitru Furtună spunea că seminariile sunt cetăți și străji ale patriei și ale neamului. Felicităm pe părintele director pentru acest eveniment și avem speranța să revenim cu drag și la celelalte ediții! (pr. prof. dr. Constantin Simiraș, director al Seminarului din Iași)

„Componenta culturală este una deosebit de importantă, deoarece dincolo  de a fi preot sau militar sau orice altceva, suntem purtători ai unei culturi. Părintele Dumitru Stăniloae spunea că rolul ortodoxiei române este de a reîncreștina Europa. Cu atât mai mult acum este nevoie de acest lucru. Un vechi proverb chinez spune că virtutea superioară lucrează fără luptă, și așa face și cultura. Iar noi avem nordul sau busola, care este credința ortodoxă, pentru că nu este nici un vânt prielnic pentru corăbierul care nu știe unde merge.” (col. r. Doru Pogoreanu)

La finalul activității, corurile Agnus și Simbol, coordonate de prof. Răzvan-Gabriel Sarafim, au interpretat o cântare bizantină și câteva piese patriotice și ușoare, în limbile română și greacă veche. În încheierea Simpozionului, pr. prof. Petru-Georgel Chichioacă, directorul instituției de învățământ a apreciat participarea consistentă a acestei a doua ediții a proiectului județean, evidențiind calitatea și consistența materialelor redactate, participarea numeroasă cu prezență fizică, precum și tematica abordată, în armonie cu anul omagial, comemorativ și cu obiectivele proiectului. „Spunea teologul francez Olivier Clement, că în momentul în care oamenii nu vor mai avea preocupări spirituale și nu se vor mai hrăni din veșnicie, istoria se va transforma în zoologie; deci viața spirituală trebuie să aibă prioritate înaintea oricăror altor preocupări. Aducem mulțumiri celor care au depus efort și dedicare în organizarea și desfășurarea simpozionului și-i felicităm pe toți elevii și profesorii participanți! Să ne ajute Dumnezeu să fie un timp și o experiență câștigate!”.

Mulțumiri se cuvin și lui Ștefan Chichioacă (absolvent al școlii teologice dorohoiene), care are meritul de a fi surprins în imagini cadre memorabile din ziua Simpozionului. Grație implicării sale, vor dăinui peste timp mărturii ale tinerilor ortodocși despre tradiție, spiritualitate și cultură în Țara de Sus.