Ultimii ani...

Cu toate acestea, la iniţiativa părintelui Furtună, s-a cerut aprobare pentru funcţionarea pe mai departe a şcolii ca extrabugetară – în ideea că din venitul celor 20 de hectare de pământ arabil şi din taxele cu care vor contribui elevii, se va putea merge mai departe. Chiar şi în condiţii vitrege, în 1931 Seminarul primea 33 de elevi ai Seminarului din Constanţa, care se desfiinţase, făcând ca în anul şcolar 1931-1932 clasa a VIII-a de seminar să numere 63 de elevi.

În anul 1932 Patriarhia Română a constatat că există prea mulți preoți absolvenți doar a unei școli liceale fără a avea și o pregătire în instituții de învățământ superior. Ca urmare, a cerut desființarea Seminarului din Dorohoi…

În 1933, după doi ani de subzistenţă, Seminarul îşi închide porţile.

Clădirea este trecută la Ministerul Apărării Naţionale până în 1952, când este acordată Ministerului Învăţământului, devenind Casa de copii nr. 1 Dorohoi.

Pământul Seminarului (cele 15 hectare de pe moșia Văculești), cf. deciziei Domnului Ministru al Instrucțiunii Publice nr. 6943/1935 urmează a ajunge în posesia Școlii Normale de Învățători „Alexandru Vlahuță” din Șendriceni.

***

Seminarul Teologic ortodox „Pimen Mitropolitul” din Dorohoi a reprezentat o treaptă superioară în învățământul local. Această unitate școlară a dat serii de absolvenți de o deosebită valoare, care au desfășurat cu succes activitatea în localitățile unde au fost repartizați. Cu migală și răbdare se vor mai descoperi documente aparținând acestei prestigioase școli, acte ce vor aduce lumină în multele aspecte legate de această unitate școlară a cărui nume îl rostim cu respect și pioșenie și care a făcut cinste orașului nostru.